Skoči do osrednje vsebine

Načrtovanje nadaljnjega razvoja ključnih in prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
V letu 2022 se bo zaključila večina projektov, katerih cilj je bil razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih in prečnih kompetenc. Prav tako so se že ali se še bodo zaključili projekti za krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter projekti za zagotavljanje kakovosti.

Poziv deležnikom k oddaji razvojnih pobud

Na Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) smo se pred časom vključili v priprave na izvajanje nove finančne perspektive Evropske kohezijske politike 2021–2027 (EKP 2021–2027), vzporedno pa potekajo priprave na črpanje sredstev iz programa Načrt za odpornost in okrevanje.

V okviru izvajanja EKP 2021–2027 načrtujemo nadaljevanje in nadgradnjo uvajanja strategij prožnih oblik učenja s ciljem nadaljnjega razvoja ključnih in prečnih kompetenc učečih se, razvoja sistema nadarjenih ter ukrepov za izboljšanje integracije otrok romske skupnosti, priseljencev in otrok s posebnimi potrebami v izobraževalni sistem. Prav tako bomo nadaljevali z dejavnostmi za krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter zagotavljanju kakovosti. Rdeča nit vseh operacij bo še naprej premišljena uporaba IKT, k temu bomo dodali še trajnostni vidik.

Na Uradovih petkih, ki smo jih na MIZŠ izvedli v zadnji tretjini 2021, smo pridobili vpogled na opravljeno delo in nekaj usmeritev za delo v prihodnjih letih. V skrbi, da ne bi izpustili kakšnega pomembnega področja, ki se dotika razvoja ključnih in prečnih kompetenc, razvoja kompetenc strokovnih delavcev in zagotavljanja kakovosti, vas vabimo, da odgovorite na vprašalnik in tako podate razvojne pobude z vašega področja dela. Povezava do vprašalnika bo aktivna do 30. 1. 2022.

Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo.

Za morebitna vprašanja/pripombe glede vprašalnika lahko pišete na naslova: bronka.straus@gov.si ali uros.kastaneto@gov.si.