Skoči do osrednje vsebine

Odgovori na objavljene neresnične novice o sredstvih za PMIS in projekt Digitalni bon

V časnikih Primorske novice in Svet24 so bile objavljene neresnične informacije o tem, da naj bi se sredstva za projekt vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti (PMIS) namenila za izvedbo ukrepa digitalni bon. V nadaljevanju objavljamo odgovore in dodatna pojasnila.

Uvodoma poudarjamo, da Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo ni imela nobene vloge pri razveljavitvi Javnega razpisa za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti. Pristojnost za področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij je prešlo z Ministrstva za javno upravo na našo vladno službo s 1. januarjem 2022. 

Ministrstvo za javno upravo je omenjeni razpis zaradi postopkovnih nepravilnosti  razveljavilo že  septembra lanskega leta, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa je 23. decembra 2021 zavrnila vlogo omenjenega ministrstva za dodelitev sredstev za ponovni Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti.

V Službi vlade za digitalno preobrazbo odločno zanikamo navedbe medijev Primorske novice in Svet24 o tem, da naj bi se sredstva s propadlega razpisa porabila za izvedbo ukrepa digitalni bon. Sredstva za digitalne bone in druge ukrepe, ki jih predvideva predlog Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, so bila v celoti zagotovljena s Spremembami proračuna Republike Slovenije za leto 2022 in Proračunom Republike Slovenije za leto 2023, ki jih je Državni zbor potrdil 18. novembra lani: 

Ti ukrepi se torej ne bodo financirali iz kohezijskih sredstev, ki so bila namenjena projektu vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti (PMIS).