Skoči do osrednje vsebine

Kljub digitalizaciji smo najpomembnejši člen slovenskega turizma ljudje

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Sektor gostinstva in turizma je v času pandemije covid-19 utrpel zelo veliko poslovne škode, kar se odraža tudi na področju zaposlovanja ter v interesu mladih za delo v tem sektorju. Novembra lani smo tako sklicali Delovno skupino za reševanje izzivov s področja kadrov v gostinstvu in turizmu, ki jo vodi državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc.

Delovna skupina se je danes sestala drugič, glavna tema pa je bila predvsem prilagoditev sistema zaposlovanja v turizmu ter promocija turističnih in gostinskih poklicev, ki jih že vrsto let kronično primanjkuje.

Izzivi, s katerimi se srečuje turistično gospodarstvo pri iskanju novih sodelavcev in ohranjanju obstoječih sposobnih zaposlenih, posegajo v pristojnosti različnih ministrstev. Danes so se tako sestali predstavniki turističnega gospodarstva, Turistično-gostinske zveze Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije – Sekcije za gostinstvo, Sindikata zaposlenih v gostinstvu in turizmu ter predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Pridružili sta se jim tudi predstavnici izvajalske skupine za pripravo nove strategije razvoja slovenskega turizma, zato je državni sekretar Zajc vse prisotne pozval tudi k aktivni vključitvi v pripravo ukrepov s področja razvoja kadrov za novo strateško obdobje.

Turistično gospodarstvo je že pred epidemijo covid-19 pestilo pomanjkanje usposobljenega kadra, strah, da bodo po zaključeni epidemiji te potrebe zopet višje od ponudbe na trgu dela, je tako povsem upravičen. »Če želimo Slovenijo na svetovnem zemljevidu predstaviti kot privlačno, trajnostno naravnano in gostoljubno turistično destinacijo z visoko kakovostjo storitev, pa potrebujemo usposobljene, predane in kreativne kadre na vseh nivojih poslovanja. Da bi jih prepričali za delo v turizmu, moramo združiti moči,« je prepričan državni sekretar Simon Zajc. Vsi sodelujoči deležniki so se strinjali, da skupaj izvedejo projekt promocije gostinskih poklicev, še posebej v luči bližajočih se informativnih dni za vpis v srednje šole.

»Čeprav je v pripravi tudi Strategija digitalne transformacije slovenskega turizma, smo in bomo najpomembnejši člen slovenskega turizma ostali ljudje, zato je zelo pomembno kakovostno upravljanje s kadri v gostinstvu in turizmu,« je naglasil državni sekretar Zajc ter opozoril, da nobena promocija gostinskih poklicev ne bo dovolj, pa naj bo še tako integrirana in usklajena, če ne bodo privlačni tudi delovni pogoji in možnosti napredovanja v teh poklicih, na kar opozarja predvsem Sindikat zaposlenih v gostinstvu in turizmu.

Iz gostinskega sektorja so znova opozorili, da je potrebno olajšati tudi zaposlovanje tujcev in začasnih delavcev. Kot rezultat dogovorov na prvi seji delovne skupine, se bo tako na določenih upravnih enotah povečalo število zaposlenih, ki delajo na izdaji delovnih dovoljenj tujcem, kar bo vplivalo na skrajšanje postopkov zaposlovanja tujcev. Prav tako bodo s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prisluhnili predlogu turističnega gospodarstva glede povečanja obsega dovoljenih ur opravljenih s strani družinskih članov. Po analizi podatkov o sezonskih zaposlitvah v panogi se bo turistično gospodarstvo sestalo s predstavniki Direktorata za delovna razmerja na resorju za delo, kjer se bodo dogovarjali o konkretnih pobudah in možnostih za njihovo realizacijo.

Delovna skupina se bo naslednjič sestala v februarju.