Skoči do osrednje vsebine

Dosežki predsedovanja na področju gospodarstva

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Slovenija je s koncem leta 2021 uspešno zaključila s predsedovanjem Svetu Evropske unije, ki je potekalo šest mesecev, od začetka julija. Minister Zdravko Počivalšek kot ključne dosežke predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije z gospodarskega področja izpostavlja Akt o digitalnih trgih in napredek na področju trgovinske politike.

Minister Zdravko Počivalšek na novinarski konferenci ob predstavitvi dosežkov predsedovanja z gospodarskega področja.

Minister Zdravko Počivalšek na novinarski konferenci ob predstavitvi dosežkov predsedovanja z gospodarskega področja. | Avtor Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

»Preteklo leto je prineslo ogromno izzivov, za katere ocenjujem, da smo jih opravili z odliko. Eden večjih, je bilo polletno predsedovanje Svetu Evropske unije. Skozi vse izvedene dogodke in dosežene dogovore smo vedno zasledovali cilje krepitve evropskih mehanizmov delovanja gospodarstva za dosego čim boljšega okrevanja in odpornosti Evrope«, je uvodoma izpostavil minister Zdravko Počivalšek.

Eden večjih uspehov slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije je dosežen splošni pristop Akta o digitalnih trgih. Gre za pomemben mejnik pri ustvarjanju bolj odprtega, tekmovalnega in poštenega digitalnega trga. Akt bo reguliral digitalne trge na ravni Evropske unije, predvsem nekatere nepoštene prakse velikih spletnih podjetij, s čimer se bo olajšali dostop in rast manjšim podjetjem, predvsem pa zavarovalo uporabnike. Ta akt določa obveznosti in dolžnosti za velike platforme, ki drugim podjetjem omogočajo dostop do potrošnikov.

Svet se je seznanil tudi z napredkom predloga direktive o potrošniških kreditih in predloga uredbe o splošni varnosti proizvodov, saj so se, zaradi pojava pandemije Covida-19 precej spremenile potrošniške navade, zato je nujno potrebno večje varstvo potrošnikov. 

Na področju intelektualne lastnine je po mnogih letih viden napredek pri vzpostavitvi Enotnega patentnega sodišča (angleško Unitary Patent Court – UPC). Potrebna je namreč le še ratifikacija s strani Avstrije, da bo sodišče vstopilo v pripravljalno fazo in pričelo z delovanjem.

Eden od izzivov za evropsko gospodarstvo je zeleni prehod, zato so bila neformalna in formalna srečanja Sveta za konkurenčnost namenjena tudi razpravam o posodobljeni industrijski strategiji. Izpostavljen je bil tudi sveženj »Pripravljeni na 55«, saj bo imel zaradi vseh posodobitev evropske zakonodaje ogromen vpliv na industrijo.

Minister Počivalšek je izpostavil tudi pomemben prispevek na področju turizma in sicer široko politično podporo držav članic za dvojno preobrazbo evropskega  turističnega ekosistema. S tem se je končal tudi proces soustvarjanja "Poti prehoda" za turizem, kar bo temelj priprave dolgoročnega delovnega načrta evropskega turizma 2030-2050 in tudi podlaga za nadaljnje delo naslednje predsedujoče države članice.

Veliko napora je bilo vloženega tudi v napredek na področju trgovinske politike. Svet za zunanje zadeve v sestavi trgovinskih ministrov je odobril Pittsburški paket za prvo zasedanje Sveta EU-ZDA za trgovino in tehnologijo in skupno izjavo Sveta EU-ZDA za trgovino in tehnologijo. To je podlaga za poglobljeno sodelovanje z ZDA v okviru desetih delovnih skupin. Poleg tega je Svet sprejel tudi sklepe o stališču Evropske unije glede Sporazuma o uradno podprtih izvoznih kreditih. Tu gre za kredite za projekte proizvodnje električne energije iz premoga.

Kljub preložitvi 12. ministrske konference Svetovne trgovinske organizacije v Ženevi, je Svet potrdil Deklaracijo o zaključku pogajanj o Domači storitveni zakonodaji. To je Evropski uniji omogočilo pridružitev zadevni deklaraciji v okviru Svetovne trgovinske organizacije.

Med pomemben napredek je treba šteti tudi sprejetje Skupne izjave o olajševanju naložb, ki jo je sprejelo kar 112 držav oziroma dve tretjini držav članic Svetovne trgovinske organizacije. Ta izjava zagotavlja ohranitev dogovorjenih rezultatov in zavezo k uspešnemu zaključku pogajanj do konca leta 2022.

Kot predsedstvo smo začeli s prvim trialogom glede Instrumenta mednarodnih javnih naročil, ki bo pomembno orodje trgovinske politike EU. Zagotavljal bo enake konkurenčne pogoje in boljši dostop evropskih ponudnikov do trgov javnih naročil v tretjih državah.

Na področju vesolja je bil sprejet dokument »Spodbujanje evropskega pristopa k upravljanju vesoljskega prometa«, ki bo podlaga za skupno stališče glede upravljanja vesoljskega prometa (angleško Space Traffic Management - STM).

Eden izmed ciljev slovenskega predsedovanja je bila tudi objava Akcijskega načrta za socialno ekonomijo, kar je Evropska komisija tudi storila v začetku decembra.

V času predsedovanja je Slovenija kot predsedujoča organizirala in uspešno izvedla tudi konferenco malih in srednje velikih podjetij (angleško SME Assembly), ki je bila posvečena razpravam o zeleni in digitalni preobrazbi malih in srednjih podjetij. Prav tako je ves čas predsedovanja, šest mesecev potekal projekt Digitalno središče Slovenije, s katerim smo evropski in mednarodni javnosti pokazali slovenska inovativna podjetja in njihove prebojne tehnologije.

Minister Zdravko Počivalšek je zaključil z besedami:"Veseli me, da smo lahko kot dvomilijonski narod konkretno prispevali k izboljšanju pogojev za podjetja in potrošnike na ravni celotne Evropske unije. Le skupaj lahko dosežemo bolj odprto, pravično in na pravilih temelječo Evropsko unijo."