Skoči do osrednje vsebine

Odgovor na članek STA "Ob prelomu leta: Epidemija covida-19 kroji tudi pravila izvajanja pouka"

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
V članka z naslovom "Ob prelomu leta: Epidemija covida-19 kroji tudi pravila izvajanja pouka", ki ga je Slovenska tiskovna agencija objavila (STA) objavila v ponedeljek, 3. januarja 2021, so navedene netočnosti.

V delu članka je navedeno: "S poslabševanjem epidemioloških razmer se je med učenci in dijaki ter učitelji pojavljalo vse več okužb, ravnatelji pa teden pred začetkom pouka niso vedeli, kako se bo ta začel. Od šolske ministrice Simone Kustec so terjali odgovor, ki ga niso dobili. Tik pred začetkom pouka so izvedeli, da se bo novo šolsko leto začelo tako, kot se je predhodno končalo." 

Javnost je bila o začetku šolskega leta 2021/22 pravočasno obveščena. Že ob koncu predhodnega šolskega leta je bil začetek letošnjega leta predviden na način, kot se je leto zaključilo. Predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) so bili odzivni, z vodstvi šol so se redno sestajali, odzivni smo bili tudi v medijih. MIZŠ je v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo (ZRSŠ), ravnatelji/ravnateljicami vrtcev, osnovnih in srednjih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom in zavodov, glasbenih šol in dijaških domov ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) tudi za šolsko leto 2021/22 pripravilo modele, ki so temelj za organizacijo in izvajanje pouka. Modeli so naravnani tako, da bi šole lahko ob upoštevanju zdravstvenih priporočil v čim večji meri izvajale pouk v šoli. Predvidena je tudi kombinacija pouka na daljavo in v šoli in le v skrajnem primeru samo izvajanje pouka na daljavo. Želja vseh deležnikov je bila, in je, da se to šolsko leto začne in konča v šolskih klopeh.

MIZŠ je v sodelovanju z ZRSŠ v publikaciji »Vzgoja in izobraževanje v RS v razmerah covid-19, Modeli in priporočila« za šolsko leto 2020/21« v podporo strokovnim delavcem za nadomeščanje prepoznanih vrzeli učečih se na učnem in socialno-čustvenem ter gibalnem področju že pripravil usmeritve, podporo in priporočila za njihovo premagovanje. Z namenom pravočasnega in ustreznega začetka šolskega leta 2021/22 je bilo na vzgojno-izobraževalne organizacije od junija 2021 do konca avgusta 2021 poslanih 26 okrožnic ter organiziranih 14 sestankov z različnimi deležniki (MIZŠ, NIJZ, MZ, ZRSŠ, ravnatelji vrtcev, osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom, srednjih šol, glasbenih šol, dijaških domov, sindikati…). Vsi vzgojno-izobraževalni zavodi so 17. avgusta 2021 prejeli potrebne informacije in usmeritve za začetek šolskega leta 2021/22.