Skoči do osrednje vsebine

Za krepitev odpornosti slovenskega turizma je na voljo novih 48,8 milijonov evrov

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je razpisalo 48,8 milijonov evrov sredstev za krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovega trajnostnega preoblikovanja ter znižanja sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti.

Z razpisom sledimo strateškim usmeritvam v smeri trajnostnega, avtentičnega in butičnega turizma, ki temelji na kakovostnih produktih in izkoriščanju izjemnih naravnih potencialov Slovenije. Poudarek je na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, in našo državo pozicionirajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo.

Z razpisom želimo povečati odpornost nosilnega turističnega produkta 'počitnice v gorah in outdoor' z nadgradnjo in prestrukturiranjem slovenskih gorskih centrov v celoletna gorska središča za aktivni oddih. Povečati želimo število nastanitvenih kapacitet višje kakovosti ter dvigniti dodano vrednost in prilive iz naslova izvoza potovanj.

Razpis smo razdelili na dva sklopa. S sklopom A podpiramo nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono. S sklopom B pa sofinanciramo izgradnjo ali obnova nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, in sicer hotelov, motelov, penzionov in gostišč, ki bodo po zaključeni operaciji imeli vsaj 15 nastanitvenih enot v kategoriji treh zvezdic ter vsaj 4-zvezdičnih kampov in glampingov. Z javnim razpisom sofinanciramo energetsko in okoljsko učinkovite in zeleno naravnane operacije, nadgrajene z uporabo sodobnih digitalnih orodij in rešitev, prijavitelji pa se zavezujejo tudi k ohranitvi obstoječih delovnih mest.

V okviru javnega razpisa je na voljo 48,8 milijonov evrov iz virov React – EU, in sicer 30 milijonov evrov za sklop A in 18,8 milijonov evrov za sklop B. Sredstva bodo razpoložljiva za proračunski leti 2022 in 2023. V sklopu A mora biti načrtovana vrednosti investicije brez DDV najmanj 2 milijona evrov, v sklopu B pa najmanj 500.000 evrov.

Upravičenci iz obeh sklopov lahko za predfinanciranje upravičenih stroškov podprte operacije uveljavljajo predplačilo v višini do največ 30 % vrednosti dodeljene državne pomoči. V sklopu A lahko sofinanciranje operacij sicer znaša do največ 80 % upravičenih stroškov oziroma do največ 8 milijonov evrov, v sklopu B pa lahko mikro, mala in srednje velika podjetja prejmejo do 20 % upravičenih stroškov, srednje velika podjetja pa do 10 % upravičenih stroškov, a ne več kot 2 milijona evrov.

Rok za oddajo vlog je 28. februar 2022.

Podrobnosti javnega razpisa in razpisna dokumentacija