Skoči do osrednje vsebine

Odločitvi 316. dopisne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je na na današnji dopisni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Letno poročilo o izvajanju koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2020 in določitev koncesije

Vlada je sprejela sklep o znižanju minimalne koncesijske dajatve  za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2020 in za leto 2021, in sicer  sorazmerno za čas, ko je bila jama zaradi  obdobja epidemije  zaprta za obiskovanje in koncesije ni bilo mogoče izvajati, tako da  namesto 1.700.000,00 evrov znaša za leto 2020 1.017.212,81 evrov,  za leto 2021 pa 996.712,33 evrov. Vlada je potrdila tudi Letno poročilo koncesionarja za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2020, vključno z vlaganji v naravne vrednote v višini 45,7 % od znižane minimalne koncesijske dajatve v višini 1.017.212,81 evrov. Vlada je potrdila tudi Rebalans Poslovnega načrta koncesionarja Postojnska jama, d. d. za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2021, ki  vsebuje tudi program vlaganj v naravne vrednote v višini 68,22 % od znižane minimalne koncesijske dajatve v višini 996.712,33 evrov.

Imenovanje vršilke dolžnosti direktorja javnega zavoda Krajinski park Strunjan

Vlada je izdala odločbo o imenovanju Samante Makovac za vršilko dolžnosti direktorja javnega zavoda Krajinski park Strunjan, in sicer od in sicer od 1. 1. 2022 do imenovanja direktorja javnega zavoda Krajinski park Strunjan, vendar največ za šest mesecev. Samanta Makovac je univ. dipl. biokemičarka, ki je tudi sedanja vršilka dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan. Ministrstvo za okolje in prostor je sicer že objavilo razpis za prosto delovno mesto direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan, vendar postopek izbire kandidata za prosto delovno mesto direktorja še ni zaključen.