Skoči do osrednje vsebine

Na voljo je novih 94,9 milijona evrov posojil SID banke

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Podjetjem so preko sklada skladov SID banke na voljo sveža povratna sredstva za posojila in portfeljske garancije za raziskave, razvoj in inovacije, za mikrokredite, portfeljske garancije in lastniško financiranje za mala in srednje velika podjetja, za posojila za energetsko prenovo javnih stavb ter za posojila za investicije na področju urbanega razvoja.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je novembra 2017 s SID banko podpisalo sporazum o financiranju operacije Finančni instrumenti (FI) 2014-2020, s katerim so slovenskemu gospodarstvu v obdobju 2014-2020 na voljo finančni instrumenti v višini 253,0 milijona evrov evropskih sredstev, ki skupaj s slovensko udeležbo obsegajo kar 379,5 milijona evrov sredstev.

Evropska sredstva se SID banki izplačujejo v štirih enakih tranšah po 63,3 milijona evrov evropskih sredstev, kar skupaj s slovensko udeležbo predstavlja 94,9 milijona evrov finančnih instrumentov, ki so na voljo gospodarstvu do porabe sredstev. Do sedaj sta bili izplačani dve tranši v skupni višini 126,6 milijona evrov evropskih sredstev oziroma 189,7 milijona evrov skupaj s slovensko udeležbo, v okviru teh pa so na voljo še neporabljena sredstva v višini 23,8 milijona evrov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 30. decembra 2021 izplačalo tretjo tranšo evropskih sredstev skladu skladov SID banki za izvajanje finančnih instrumentov FI 2014-2020 v višini 63,3 milijona evrov evropskih sredstev, od tega za posojila in portfeljske garancije za raziskave, razvoj in inovacije (RRI) 22,0 milijona evrov, za mikrokredite, portfeljske garancije in lastniško financiranje malih in srednje velikih podjetij (MSP) 33,8 milijona evrov, za posojila za energetsko prenovo javnih stavb (EE) 6,2 milijona evrov ter za posojila za investicije na področju urbanega razvoja (UR) 1,3 milijona evrov.

Z izplačilom tretje tranše je podjetjem, samostojnim podjetnikom, socialnim podjetjem in zadrugam, osebam ožjega in širšega javnega sektorja ter občinam skupaj s slovensko udeležbo znova na voljo novih 33,0 milijona evrov za posojila in portfeljske garancije za RRI, 50,6 milijona evrov za mikrokredite, portfeljske garancije in lastniško financiranje za MSP, 9,4 milijona evrov za posojila za EE ter 1,9 milijona evrov za posojila za UR.

Na spletni strani SID banke lahko najdete več informacij, pogoje pridobitve in vso dokumentacijo.