Skoči do osrednje vsebine

Za proizvodnjo elektronskih sklopov FTA 2 bo Vlada RS prispevala 1,37 milijona evrov

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Vlada Republike Slovenije je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »Nova proizvodnja elektronskih sklopov - FTA 2« in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 1.366.607,90 evra, in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.

Vlagatelj FTA Podjetje za proizvodnjo, trženje, trgovino in druge storitve, d.o.o., je eno izmed uspešnejših podjetij v tem delu Evrope, ki izvaja elektronsko montažo.

Dejavnost vlagatelja sloni na dolgoletnih izkušnjah s področja opremljanja elektronskih vezij. S klasičnim in površinskim opremljanjem elektronskih vezij se srečuje že zadnjih 25 let. V okviru projekta bo kupil in prilagodil nepremičnine poslovnim potrebam, selil obstoječo proizvodnjo na novo lokacijo ter povečal kapacitete na novi lokaciji z investicijo v novo tehnološko opremo. Z nakupom dodatnega dela stavbe na lokaciji Celje bo vlagatelj pridobil dodatnih 2.800 m2. Tako bo zaradi večjih površin odpravil ozka grla pri oskrbi ter povečal obseg in kakovost proizvodnje.

Vlagatelju so bila odobrena nepovratna sredstva za začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva do skupne višine 1.366.607,90 evrov, tako da se v letu 2021 izplača največ do 571.495,40 evrov, v letu 2022 največ do 795.112,50 evrov.

Sredstva za leta 2021 in 2022 so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki 534310 – Spodbujanje investicij. Sredstva na omenjeni postavki so se sprostila zaradi odstopa od podpisa pogodbe o dodelitvi subvencije za investicijo podjetja TAB tovarna akumulatorskih baterij d. d. Omenjeni investitor in prejemnik spodbude TAB-Haidi d. o. o. sta namreč Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v zvezi z ugodeno odločbo o dodelitvi subvencije za investicijo »Vzpostavitev proizvodnje Li-ion celic« sporočila, da izvedba tega ambicioznega projekta v negotovem času okrnjenih dobaviteljskih verig in dilem pri nabavi ključne opreme na globalnem trgu v danem trenutku predstavlja preveliko tveganje za podjetje. V tej luči se podjetje ni odločilo za podpis pogodbe o dodelitvi subvencije za investicijo. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zato zagotovljena proračunska sredstva za naveden projekt ob velikem pomenu tovrstnih spodbud investicijskim projektom ustrezno prerazporedilo.