Skoči do osrednje vsebine

Vlada soglaša z izločitvijo dodatnih sredstev na sklad za okrevanje in odpornost

Vlada je dala soglasje Ministrstvu za finance, da z namenske postavke Sredstva za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost izloči sredstva na podračun iz 10. točke 41. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 do višine 2.201.729,21 evra.

V skladu s prvim odstavkom 21. člena Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022 se sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov, ki so vključeni v Načrt za okrevanje in odpornost in so vir sklada za okrevanje in odpornost, štejejo za namenske prihodke proračuna za leti 2021 in 2022. Vlada je Ministrstvu za finance že izdala soglasje za izločanje na sklad za okrevanje in odpornost v višini 111.044.997,60 evra. Tokratno soglasje je podano za dodatno prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2021 do višine 2.201.729,21 evra, s čimer ne bo prekoračen obseg izdatkov, ki je v okviru za pripravo proračunov sektorja država določen za državni proračun.