Skoči do osrednje vsebine

Stanovanje nekdanje SFRJ v Trstu Slovenija predala Srbiji in Severni Makedoniji

Države naslednice so se dogovorile, da se stanovanje nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) v Trstu dodeli Severni Makedoniji in Srbiji, v skladu z dogovorjenimi deleži. Stanovanje na naslovu Via Bassegio 69/I je bilo od razpada nekdanje SFRJ v posesti Slovenije, v zadnjih letih ga je uporabljal Dijaški dom Srečko Kosovel v Trstu.
podpisniki stojijo pred stavbo

Člani komisije treh držav naslednic ki so opravile primopredajo | Avtor: Ministrstvo za zunanje zadeve

Z dodelitvijo stanovanja v Trstu, so države naslednice razdelile vse diplomatske nepremičnine nekdanje skupne države v regiji Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. V preostalih regijah je ostalo še nekaj nerazdeljenih nepremičnin, za nekatere od njih je potrebno razjasniti pravno formalni status.

V zaključni fazi je tudi zadnja, od petih skupnih prodaj nepremičnin nekdanje SFRJ v Tokiu, Bonnu, Bernu in New Yorku (rezidenca in Misija). Medtem ko sta Slovenija in Srbija že potrdili, da sta pripravljeni na podpis kupoprodajne pogodbe za skupno prodajo Misije nekdanje SFRJ v New Yorku, ostale tri države naslednice še niso izpeljale notranjih procedur za pridobitev formalnega soglasja svojih vlad.