Skoči do osrednje vsebine

Vlada določila predlog Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Vlada Republike Slovenije je določila predlog Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ZRRIS 2030) in jo bo poslala v Državni zbor Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje.

Gre za ključni strateški dokument za področje raziskav, razvoja in inovacij, ki bo osnova za oblikovanje politik, povezanih s področji družbenega, gospodarskega in trajnostnega razvoja ter družbenimi izzivi.

ZRISS 2030 je usklajen s Strategijo razvoja Slovenije 2030, komplementarno pa se povezuje tudi z drugimi področnimi strateškimi dokumenti na nacionalni ravni (npr. Slovensko industrijsko strategijo, Slovensko strategijo pametne specializacije, Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom, Digitalno Slovenijo ter Nacionalnim programom spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v RS do leta 2025). Temelji na izhodiščih in usmeritvah, ki jih je januarja letos sprejel Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in naslavlja ključne družbene izzive, izzive na mednarodni in na državni ravni ter na organizacijski ravni.

Cilji upoštevajo novo nastajajoči okvir evropskega raziskovalnega prostora, ki želi  povečati konkurenčnost ter predvsem blagostanje prebivalcev EU, saj se je Evropa znašla pred velikimi družbenimi, gospodarskimi, varnostnimi in okoljskimi izzivi. Za uresničitev tega je nujno treba udejaniti zeleni in digitalni prehod.

Pričakovani razvojni učinki in rezultati RISS 2030 so, da se bo Slovenija do takrat razvila v uspešno na znanju in inovacijah temelječo družbo ter se uvrstila v skupino držav vodilnih inovatork na lestvici evropskega inovacijskega indeksa. Javna vlaganja v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost bodo do leta 2030 znašala  1,25 % BDP, pri čemer je že v letu 2027 predviden obseg javnih vlaganj 1 % BDP, celotna vlaganja v znanstvenoraziskovalno, razvojno in inovacijsko dejavnost pa bodo do leta 2030 obsegala 3,5 % BDP.