Skoči do osrednje vsebine

Izpis odprtih postavk – stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2021

Med 3. 1. 2022 in 7. 1. 2022 bomo proračunskim uporabnikom posredovali po pošti ali prek spletne aplikacije UJPnet oziroma mobilne aplikacije mUJPnet v potrditev obrazec »Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2021« (v nadaljnjem besedilu: obrazec).

Na obrazcu je potrebno preveriti:

  • stanje denarnih sredstev na podračunu na dan 31. 12. 2021,
  • šifro proračunskega uporabnika pod katero se vodijo poslovne knjige (premoženjska bilanca),
  • davčno številko,
  • matično številko in
  • naziv proračunskega uporabnika.

Prosimo vas, da obrazec pregledate in nam potrjenega vrnete najkasneje do 14. 1. 2022. Če se podatki ne ujemajo, nam hkrati z obrazcem pošljite še dopis s pravilnimi podatki.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na vaši območni enoti Uprave RS za javna plačila.