Skoči do osrednje vsebine

Slovensko predsedstvo sodelovalo na prvem trialogu za mednarodni instrument javnega naročanja

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Danes je potekal prvi sestanek medinstitucionalnega trialoga o Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu blaga in storitev tretje države do notranjega trga javnih naročil Unije ter postopkih za podporo pogajanjem o dostopu blaga in storitev Unije do trgov javnih naročil tretjih držav (predlog IPI), ki ga organizira Evropski parlament. Delegacijo Sveta Evropske unije je vodila mag. Karla Pinter, generalna direktorica Direktorata na notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in Stalna članica Odbora za trgovinsko politiko.

Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu blaga in storitev tretje države do notranjega trga javnih naročil Unije ter postopkih za podporo pogajanjem o dostopu blaga in storitev Unije do trgov javnih naročil tretjih držav je pomembno orodje trgovinske politike Evropske unije, ki je namenjeno zagotavljanju enakih konkurenčnih pogojev za podjetja EU na trgih javnih naročil tretjih držav. Predlog je v skladu z mednarodnimi obveznostmi EU in pravili Svetovne trgovinske organizacije (WTO) in je del programa tria Nemčija-Portugalska-Slovenija ter 6-mesečnega programa Slovenskega predsedstva na področju trgovinske politike.

Na prvem političnem trialogu so zakonodajalci Svet in Evropski Parlament ter Evropska Komisija predstavili vsebinska izhodišča ter se dogovorili za nadaljnjo časovnico dela in druge tehnične podrobnosti v zvezi s pogajanji.

Delegacijo Sveta EU je vodila mag. Karla Pinter, generalna direktorica Direktorata za notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in Stalna predstavnica v Odboru za trgovinsko politiko. V delegaciji Sveta EU je sodelovala tudi delegacija Francije, ki bo kot predsedujoča Svetu v naslednjem šest-mesečnem obdobju nadaljevala pogajanja v imenu Sveta EU. Trialog, ki je potekal v organizaciji Evropskega parlamenta, je vodil Bernd Lange, predsedujoči odbora Evropskega parlamenta za mednarodno trgovino INTA. Delegacijo Evropske komisije pa je vodil Leon Delveaux, glavni svetovalec za trgovinske dosjeje podpredsednika Evropske komisije Dombovskisa. V uvodnem delu se je trialoga udeležil tudi Valdis Dombrovskis.

Začetek trialoga v času slovenskega predsedstva je pomemben političen signal EU na področju trgovinske politike v luči okrevanja in odziv na vedno večji protekcionizem na trgih tretjih držav. Na trialogu je bilo dogovorjeno, da se bosta sozakonodajalca potrudila, da bi dosegla uravnotežen dogovor glede predloga uredbe do pomladi prihodnje leto.