Skoči do osrednje vsebine

Potrditev napredka in usmeritve za nadaljevanje plurilateralnih pogajanj o e-trgovini

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministri Avstralije, Japonske in Singapurja, ki v plurilateralnih pogajanjih o e-trgovini v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO) delujejo kot koordinatorji, so včeraj s skupno izjavo potrdili doseženi napredek in dali usmeritve za nadaljevanje pogajanj.

Kot so v izjavi izpostavili koordinatorji, je bil v pogajanjih dosežen precejšen napredek. Članice pobude so skoraj v celoti dorekle člene glede spletne zaščite potrošnikov, e-podpisov in avtentikacije, nezaželene elektronske pošte, odprtih vladnih podatkov, e-pogodb, transparentnosti, brezpapirnega poslovanja in odprtega dostopa do interneta. Nadaljnja prizadevanja pa bodo potrebna še glede carinskih dajatev na e-prenose, čezmejnega pretoka podatkov, izvorne kode, kibernetske varnosti, e-računov in drugo.  Koordinatorji so v izjavi posebej izpostavili tudi podporo nadaljevanju multilateralnega moratorija glede carinskih dajatev na e-prenose kot ključnega za zagotavljanje gotovosti in predvidljivosti poslovanja.

Doseženi napredek v pogajanjih je pozdravila tudi Generalna direktorica WTO, Ngozi Okonjo – Iweala, ki je posebej izpostavila pomen e-trgovine za vključitev malih podjetij na mednarodne trge.

Plurilateralna pogajanja o e-trgovini naj bi se ponovno intenzivirala v začetku 2022, s ciljem dogovora o večini zadev do konca leta.

Kljub velikemu pomenu e-trgovine, ki se je še dodatno potrdil v času pandemije Covid-19, na multilateralni ravni še ni pravil, ki bi jo urejala. Leta 1998 je bil v okviru WTO sicer že oblikovan delovni program za e-trgovino, v okviru katerega še vedno potekajo prizadevanja za multilateralno ureditev regulatornega okvira za to področje, a do pravega napredka ni prišlo. Posledično je bila leta 2017, ob robu 11. ministrske konference WTO, na osnovi skupne izjave zainteresiranih držav, oblikovana pobuda za začetek pogajanj o e-trgovini na plurilateralni ravni. S pogajanji želijo sodelujoče države doseči dogovor o pravilih, ki bi podpirala e-trgovino.

Pogajanja potekajo od leta 2019 in so odprta za vse države članice WTO. Število sodelujočih držav narašča, trenutno v pobudi sodeluje 86 držav.

Evropska unija in z njo tudi Slovenija je v pogajanja aktivno vključena vse od začetka. Pričakuje namreč, da bo vzpostavitev pravil o zgoraj omenjenih vprašanjih pomembno olajšala spletne transakcije ter jih naredila varnejše in enostavnejše tako za podjetja kot za potrošnike. Predlogi, ki jih je v pogajanjih predložila Evropska unija, ter več informacij o pogajanjih je dostopnih na spletni strani Evropske komisije.