Skoči do osrednje vsebine

Za projekt podjetja Pišek – Vitli Krpan zagotavljamo skoraj 4 milijone evrov

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada Republike Slovenije je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »Vzpostavitev pametne tovarne Vitli Krpan« in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov investicije v višini 3.960.488,00 evrov, in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju investicij, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k razvoju slovenskega gospodarstva.

Celotna vrednost investicije je 14,1 milijona evrov brez DDV. Z investicijo bo vlagatelj ohranil 236 obstoječih delovnih mest, od tega najmanj 30 visokokvalificiranih ter ustvaril 10 novih visokokvalificiranih delovnih mest. Vlagatelj bo v letu 2021 prejel največ do 652.189,16 evrov sredstev, v letu 2022 največ do 1.490.118,84 evrov ter v letu 2023 največ do 1.818.180,00 evrov, ki jih bo zagotovilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Sredstva za leti 2021 in 2022 so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki 534310 – Spodbujanje investicij. Medsebojne pravice in obveznosti bosta pogodbeni stranki določili s pogodbo o sofinanciranju.