Skoči do osrednje vsebine

Ministrica prof. dr. Kustec in državni sekretar Dolinšek na obisku na Gorenjskem

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Predstavniki Vlade RS se jutri odpravljajo na obisk na Gorenjsko. Ministrica prof. dr. Simona Kustec in državni sekretar Marjan Dolinšek sta obisk regije začela že danes.

Jelko Gros, ministrica Kustec, državni sekretar Dolinšek in dr. Franci Petek v Planici.

Ministrica prof. dr. Simona Kustec in državni sekretar Marjan Dolinšek na obisku v Nordijskem centru Planica | Avtor: Planica Kustec

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, pristojen za izobraževanje in šport, Marjan Dolinšek je obiskal dva vrtca, osnovno in srednjo šolo, si ogledal njihove prostore ter se srečal s predstavniki občin Radovljica in Jesenice.

V regiji deluje 6 samostojnih vrtcev, 19 vrtcev pri osnovni šoli in 11 zasebnih vrtcev. V vrtce je vključenih 8.395 otrok. 34 osnovnih šol skupno obiskuje 5.946 učenk in učencev, štiri osnovne šole s prilagojenim programom pa 292 učenk in učencev.

V Gorenjski regiji je 13 srednjih šol. V njih se izobražuje 7.399 dijakinj in dijakov, kar dobrih 86 odstotkov jih je iz Gorenjske regije. Največ se jih šola na področjih splošnega izobraževanja, splošnega strokovnega izobraževanja ter elektrotehnike in računalništva.

Državni sekretar Dolinšek je najprej je obiskal Vrtec Radovljica, enoto Radovljica, ki jo obiskuje kar 218 otrok in so vključeni v 11 skupin.  V vrtcu se srečujejo s prostorsko stisko, zato načrtujejo gradnjo prizidka, ki jo bo sofinanciral tudi država, in sicer v višini 974.330,56 EUR.

OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice, ki si jo je državni sekretar Dolinšek ogledal v spremstvu jeseniškega župana Blaža Račiča in ravnateljice Aleksandre Valančič, izvaja dva izobraževalna programa - prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja. Šola v okviru mobilne specialnopedagoške službe izvaja dodatno strokovno pomoč za učence večinskih osnovnih šol in vrtcev Zgornje Gorenjske. Vsi učenci delajo po individualiziranih programih, ki jih zanje pripravijo strokovni timi. Šolo v tem trenutku obiskuje 52 učenk in učencev

Državni sekretar Marjan Dolinšek je obiskal še Srednjo šolo Jesenice, kjer izvajajo 5 izobraževalnih programov - Pomočnik v tehnoloških procesih, Mehatronik operater, Predšolska vzgoja, Strojni tehnik, Zdravstvena nega. V tem šolskem letu imajo 583 dijakov. V času obiska so nam predstavili praktični del pouka programov Zdravstvena nega in Mehatronik operater.

Na podlagi letošnjega Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, in sklepa vlade, ki je odločila, da se MIZŠ zagotovijo dodatna sredstva v ta namen, je bilo za sofinanciranje izbranih tudi več projektov iz Gorenjske. Skupno gre za 12 projektov v skupni vrednosti 10.648.229,20 evrov. Mednje, poleg že omenjenih dveh projektov, med drugim sodi tudi projekt Občine Kranjska Gora, kjer se sofinancira gradnjo prizidka Vrtca v Mojstrani

Ministrica prof. dr. Simona Kustec in državni sekretar Marjan Dolinšek sta skupaj obiskala še Nordijski center Planica, kjer sta se srečala z vodjo Nordijskega centra Planica Gabrijelom Grosom in direktorjem Zavoda za šport RS Planica dr. Francijem Petkom. Pogovarjali so se o srednjeročnih in dolgoročnih načrtih zavoda.

Nordijski center Planica je edini športni objekt, ki je v lasti Republike Slovenije in edini center na svetu, ki ima vse segmente skakalnic na enem mestu (sedem skakalnic in ena letalnica), notranji tekaški predor in zunanje tekaške proge. V sklopu centra so tudi vetrovnik (vertikalni in horizontalni), spust po jeklenici in interpretacijski center z muzejsko razstavo o zgodovini smučarskih skokov in poletov. Nordijski center Planica bo leta 2023 gostil svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju.

Ministrica je prvi dan obiska na Gorenjskem sklenila na Jesenicah, kjer je obiskala Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, kjer so prve študente sprejeli leta 2007, danes pa izvajajo študijske programe na vseh treh bolonjskih stopnjah. Študente usmerjajo k doseganju kompetenc, ki omogočajo delovanje in odgovornost pri zahtevnejših oblikah dela v zdravstvenem sistemu in širše. Povezujejo teorijo, raziskovanje in prakso skozi mednarodne in domače dogodke. Sodelujejo pa z zdravstvenimi in s socialnovarstvenimi zavodi v gorenjski in osrednjeslovenski regiji ter prispevajo h kariernemu razvoju kliničnih mentorjev v svojih učnih bazah. Na fakulteti so ministrici predstavili učne programe, ki jih izvajajo, ter jo seznanili z načrti in izzivi, ki so pred njimi.

Ministrica Simona Kustec na sprehodu po Nordijskem centru Planica

NC Planica je edini športni center na svetu, ki ima vse segmente skakalnic na enem mestu | Avtor: MIZŠ

1 / 2