Skoči do osrednje vsebine

Investicijo Intec MKD bomo podprli s 1,2 milijona evrov

Vlada Republike Slovenije je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »Nov poslovno-proizvodni objekt Intec MKD« in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 1.221.502,40 evrov, in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.

Namen investicijskega projekta je izgradnja in opremljanje sodobnega poslovno-proizvodnega objekta v industrijski coni Loka ter s tem po eni strani povečati kapacitete ter z zaposlovanjem novih sodelavcev ter uvajanjem novih, inovativnih produktov zagotoviti dolgoročno konkurenčnost podjetja. Prenos opreme na druge lokacije je onemogočen, saj bo oprema integrirana v industrijski kompleks. Poleg drugih ciljev bo podjetje z investicijo povečalo rast celotnega dobička na preko 1 milijon evrov do vključno leta 2025 ter povečalo število zaposlenih za 40 ljudi v obdobju treh let po zaključku projekta. Z novo investicijo bo podjetje tudi zmanjšalo ogljični odtis ter energetsko obremenitev proizvodnega procesa.

Vlagatelj je s projektom pričel marca letos, končati pa ga namerava do konca leta 2022. V letošnjem letu lahko vlagatelj prejme največ do 715.422,40 evrov odobrenih sredstev, v letu 2022 pa največ do 506.080,00 evrov.

Sredstva za leti 2021 in 2022 so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki 534310 – Spodbujanje investicij, zagotovilo pa jih bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Medsebojne pravice in obveznosti bosta pogodbeni stranki določili s pogodbo o sofinanciranju.