Skoči do osrednje vsebine

Oživljamo mesta: 1,1 milijona evrov za ureditev Rafutskega parka v Novi Gorici

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila dobrega 1,1 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt »Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa«. To je še eden v nizu projektov, v okviru katerih z evropskimi sredstvi spodbujamo učinkovito rabo prostora v urbanih območjih.

Mestna občina Nova Gorica bo v okviru projekta uredila dobrih 55 tisoč kvadratnih metrov v Rafutskem parku, ki predstavlja naravno vrednoto ter kulturno in vrtnoarhitekturno dediščino. Natančneje, zagotovila bo ustrezno dostopnost parka, obnovila sam park in uredila komunalno, prometno in ostalo infrastrukturo na območju ter tako preprečila njegovo nadaljnje pospešeno propadanje. S tem bo zagotovila ohranitev naravne vrednote državnega pomena ter kulturnega spomenika lokalnega pomena, nekoč zasebni park pa bo po ureditvi popolnoma odprt za javnost. Urejena bo namreč krožna pot, ki jo bodo obiskovalci lahko prehodili v pol ure brez daljših postankov, ob tem pa si ogledali različne drevesne vrste. Z deli bo omenjena občina začela predvidoma spomladi 2022, projekt pa bo zaključen predvidoma do poletja 2023.

V finančni perspektivi 2014–2020 smo v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko za revitalizacijo degradiranih urbanih območij v mestnih občinah v okviru mehanizma Celostne teritorialne naložbe namenili že 77,3 milijona evrov evropskih sredstev ter s tem zagotovili obnovitev že več kot 350 tisoč kvadratnih metrov omenjenih površin.