Skoči do osrednje vsebine

Potrditev zaključka plurilateralnih pogajanj o domači zakonodaji v okviru Svetovne trgovinske organizacije

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kljub preložitvi 12. ministrske konference in posledično tudi Sveta za zunanje zadeve v sestavi trgovinskih ministrov, kateremu bi predsedoval minister Zdravko Počivalšek, se delo na različnih področjih nadaljuje. Danes je bila tako sprejeta deklaracija, ki potrjuje zaključek pogajanj o domači zakonodaji. Gre za prvi dogovor v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO) na področju trgovine s storitvami v več kot 20 letih.

Arhivska fotografija: Minister Zdravko Počivalšek in izvršni podpredsednik ter evropski komisar Valdis Dombrovskis, Bruselj, 11. november 2021, Svet za zunanje zadeve v sestavi trgovinskih ministrov.

Arhivska fotografija: Minister Zdravko Počivalšek in izvršni podpredsednik ter evropski komisar Valdis Dombrovskis, Bruselj, 11. november 2021, Svet za zunanje zadeve v sestavi trgovinskih ministrov. | Avtor European Union.

Države, ki sodelujejo v plurilateralnih pogajanjih o domači zakonodaji v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO), so se, z željo po napredku, odločile, da s sprejemom deklaracije potrdijo zaključek pogajanj o domači zakonodaji in s tem omogočijo začetek postopkov, ki so potrebni za uveljavitev dogovora.

Deklaracijo so danes sprejeli veleposlaniki sodelujočih držav v Ženevi. Ta, poleg potrditve zaključka pogajanj, vsebuje tudi besedilo dogovora ter listo seznamov obvez, ki so jih predložile sodelujoče države. Povezanega dogodka, ki so ga gostile Evropska unija, Avstralija in Kostarika, se je udeležila tudi generalna direktorica WTO Ngozi Okonjo-Iweala, ki je pozdravila doseženi plurilateralni dogovor, izpostavila njegove koristi tudi za nesodelujoče države ter izrazila upanje po pridružitvi novih članic.

Minister Zdravko Počivalšek je ob sprejemu deklaracije povedal: »Toplo pozdravljam doseženi dogovor na področju domače storitvene zakonodaje. Kljub prestavitvi 12. Ministrske konference WTO so sodelujoče države pokazale voljo za dogovor in tako omogočile začetek postopkov za njegovo uveljavitev. Dogovorjena pravila bodo pomembno olajšala poslovanje ter znižala stroške podjetij. S tem je dosežen tudi eden od pomembnih ciljev 6-mesečnega programa slovenskega predsedovanja Svetu EU, ki opredeljuje WTO kot osrednjo prioriteto na področju trgovinske politike«.

Termin domača zakonodaja se v okviru WTO uporablja v zvezi z zahtevami in postopki glede licenc in kvalifikacij, ki se jih zahteva za opravljanje storitev. Dogovorjena pravila, ki so v veliki meri osnovana na pravilih dobrega upravljanja mednarodnih organizacij, kot sta Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Svetovna banka, bodo zagotavljala transparentnost, pravno varnost, predvidljivost in regulatorno kakovost. To bo uresničeno z zavezami glede objave in dostopnosti informacij, odzivanjem na poizvedbe prijaviteljev, zagotavljanjem pisnih informacij o odločitvah v postopkih prijave in informiranjem o razlogih zavrnitve, z zavezami glede oblikovanja ukrepov na objektivnih in transparentnih kriterijih, z zavezami glede neodvisnosti postopkov za podelitev dovoljenj, določanjem razumnih in transparentnih pristojbin, z možnostjo sprejemanja vlog v elektronski obliki in drugo.

Minister Počivalšek je še izpostavil: »Pričakovati je, da bodo jasna pravila glede transparentnosti in dovoljenj posebej koristila mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki nimajo velikih virov in izkušenj za soočanje z kompleksnimi procesi«.

Dogovor, ki je odprt za vse članice WTO, trenutno vključuje 67 držav, ki predstavljajo skoraj 90% svetovne trgovine s storitvami. Na osnovi načela najbolj ugodne obravnave, bodo ugodnosti dodatnih obvez sodelujočih držav, deležne vse države članice WTO. Potrditvi deklaracije in po zaključku domačih postopkov sodelujočih držav, bo sledila certifikacija novih obvez v okviru WTO. Omenjeni postopki naj bi bili zaključeni do konca 2022.

Glede na študijo OECD naj bi se z uveljavitvijo omenjenih pravil omejitve v trgovini s storitvami znižale za povprečno 11%, kar naj bi na svetovni ravni  prineslo prihranke v višini do 150 milijard USD letno. Največje koristi se pričakuje v sektorjih finančnih, poslovnih, komunikacijskih in transportnih storitev.

Več informacij o ozadju pogajanj in doseženem dogovoru je dostopnih tudi na spletni strani WTO