Skoči do osrednje vsebine

Minister mag. Vizjak: »Kakovost življenja je posameznikova in družbena vrednota«

V okviru tedna Evropskega omrežja za spremljanje prostorskega razvoja (program ESPON) je na Bledu potekal prvi del seminarja z naslovom Kakovost življenja za javne politike, osredotočene na prostor in ljudi (Quality of Life for territorial and citizen-centric policies), s ključnim sporočilom - ustvarjati politike v sodelovanju z ljudmi, ne le za ljudi.

Letošnji ESPON seminar je namenjen predstavitvi vključevanju kakovosti življenja v javne politike z vodilnimi vprašanji: Kako lahko kazalniki kakovosti življenja dopolnijo ekonomske in socialne pri presojanju prostorskega razvoja? Kako lahko vključevanje koncepta kakovosti življenja v ključne politike prispeva k zmanjševanju družbene neenakosti in škodljivih okoljskih vplivov?

V uvodnem nagovoru je minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak poudaril, da je kakovost življenja posameznikova in družbena vrednota, ki jo javne politike naslavljajo na različne načine, med drugim skozi policentrični prostorski razvoj ter upravljanje prostora, krajine, narave, voda. Izpostavil je dobro sodelovanje s programom ESPON pri pripravi povzetka o kakovosti življenja in njegovo sporočilo, da posamezniki niso le uporabniki javnih politik temveč so tudi upravljavci sprememb. Za doseganje ogljične nevtralnosti je namreč potrebna tako sprememba življenjskih navad kot tudi prilagoditev politik, da bi sprejete cilje mogli uresničiti.

Uvodni predstavitvi ESPON pristopa k merjenju kakovosti življenja je sledila razprava na visoki ravni o pomenu in uresničevanju načela v praksi. Generalna sekretarka Alpske konvencije Alenka Smerkolj je poudarila pomen sprejemanja zavezujočih dokumentov za zagotavljanje kakovosti življenja v praksi. Dober primer je ravno Alpska konvencija, v okviru katere so se pogodbenice zavezale k zagotavljanju kakovosti življenja preko uresničevanja načela trajnostnega razvoja. Lili Madjar, Direktorica regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, je izpostavila kompleksnost koncepta in naravnanost na ljudi, kar odločevalcem omogoča razumevanje potreb ljudi in razlik med posameznimi območji. Evropski poslanec Franc Bogovič, član Odbora za regionalni razvoj, je pojasnil vlogo Evropskega zelena dogovora pri spodbujanju kakovosti življenja in izpostavil nekatere iniciative na EU ravni za rast delovnih mest in razvoj podeželja v luči ohranjanja privlačnosti podeželja.

V drugem delu se je na podlagi rezultatov študij odvilo šest tematskih delavnic, med drugim s področja medregionalnih odnosov v EU v luči pandemije, prispevka digitalizacije h kakovosti življenja ter zasnove turistične industrije na način, ki ne vpliva negativno na kakovost življenja domačinov. V navezavi na zadnjo temo sta Majda Odar iz Triglavskega narodnega parka in Miro Kristan iz Posoškega razvojnega centra predstavila celovito razvojno strategijo za Julijske Alpe, Unescov biosferni rezervat. 

Več informacij o dogodku na spletu ESPON in posnetek dogodka na youtube