Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs na konferenci Centra za kreativnost

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs je danes, skupaj z dr. Ignacijo Fridl Jarc, državno sekretarko na Ministrstvu za kulturo, kot častna gostja nagovorila sodelujoče na otvoritveni konferenci ob objavi javnega razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2022«, ki je sofinanciran s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Razpis z nepovratnimi spodbudami podpira razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kreativnega in kulturnega sektorja, ustvarjalce in podjetja v fazi razvoja idej in prototipov, kreativna podjetja v fazi rasti in širitve, razvoj novih izdelkov, storitev in procesov ter vzpodbuja močnejše sodelovanje z gospodarstvom.

Državna sekretarka je v svojem nagovoru pohvalila dosedanje dosežke Centra za kreativnost in  poudarila doprinos tovrstnih razpisov k zagotavljanju dinamičnega in konkurenčnega podjetništva za zeleno gospodarsko rast, ki v okviru prioritet Evropskega sklada za regionalni razvoj naslavlja prednostno os 3.

Povedala je, da je bilo iz operativnega programa 2014–2020 za področje kulture dodeljenih skoraj 48 milijonov evrov evropskih sredstev, ki so bila dodeljena na devetih prednostnih oseh, kar jasno kaže na vpetost kulture in kreativnega sektorja v zelo raznolik nabor vsebin.  »Povezovanje kreativnega in kulturnega sektorja z gospodarstvom je ključno za ustvarjanje inovativnih izdelkov in posledično dodane vrednosti, kar je bistven element pri krepitvi odpornosti in dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva,« je izpostavila mag. Monika Kirbiš Rojs.

Nagovoru je sledila predstavitev razpisa in kriterijev ter delavnice, v okviru katerih so bile podane ključne informacije v zvezi z razpisom.