Skoči do osrednje vsebine

Informacija o določitvi vrednosti točke in dinamiki nakazil za vrednotenje materialnih stroškov ter stroškov oskrbe otrok in mladostnikov, ki velja od 1. 9. 2021

  • Sektor za osnovno šolstvo

V skladu s 6. členom Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom (Ur. l. RS, št. 41/17, 47/18 in 145/21) in Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom (Ur. l. RS, št. 41/17, 47/18 in 167/21) ter 7. členom Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 41/17, 152/20 in 145/21), vrednost točke in dinamiko nakazil za posamezno proračunsko leto določi minister, pristojen za izobraževanje, s sklepom, ki ga izda najkasneje do konca januarja tekočega proračunskega leta. Vrednost točke se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje. Zaradi proračunskih zmožnosti, spremembe programa dela ministrstva ali iz drugih utemeljenih razlogov se lahko vrednost točke v proračunskem letu spremeni.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je sprejela sklep št. 6034-3/2021/2 z dne 18. 11. 2021 o določitvi vrednosti točke in dinamiki nakazil za vrednotenje materialnih stroškov ter stroškov oskrbe otrok in mladostnikov, ki velja od 1. 9. 2021.

Vrednost točke za vrednotenje materialnih stroškov za osnovne šole in za osnovne šole s prilagojenim programom ter stroškov oskrbe otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu z odločbo o usmeritvi ali odločbo o namestitvi od 1. 9. 2021 znaša 5,25 EUR, vrednost točke za vrednotenje materialnih stroškov za zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami pa 5,50 EUR.

Poračuni sredstev za kritje materialnih stroškov ter za stroške oskrbe za september in oktober 2021 bodo vključeni v naslednje transferje sredstev."