Skoči do osrednje vsebine

Izjemen dosežek predsedstva - ministri EU za šport sprejeli Evropski model športa

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministri EU za šport so na zasedanju Sveta EU, ki mu predseduje ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec, sprejeli Resolucijo o Evropskem modelu športa.

Gre za prvi dogovor držav članic o ključnih značilnosti Evropskega modela športa, ki temelji na evropskih vrednotah. Ob tem so sprejeli tudi sklepe o Vseživljenjski telesni dejavnosti, s katero želijo spodbuditi telesno aktivnost celotne družbe.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je ob sprejemu resolucije poudarila: »Danes smo se zavzeli za šport, ki navdušuje in združuje ljudi, za šport, ki vključuje in je ter bo dostopen vsem na vseh ravneh. Sprejem resolucije o Evropskem modelu športa je velika pridobitev za šport v Evropi in hkrati izjemen dosežek slovenskega predsedstva. Z modelom poudarjamo vrednote v športu kot so pravičnost, solidarnost, dobro upravljanje, človekove pravice in glas športnikov v vseh športnih organizacijah.«

S sprejemom resolucije o ključnih značilnostih Evropskega modela športa so se države združile v boju proti pretirani komercializaciji in izkoriščanju športa v nepravične namene. Prvič v 20 letih so države EU sprejele skupne ključne značilnosti Evropskega modela športa. Te so piramidalna struktura, organiziran šport, strukturiran na nacionalni osnovi in po ena zveza na šport, solidarnost z nižjimi športnimi ravnmi in promocija odprtih tekmovanj.

Skupaj s ključnimi značilnostmi in na podlagi evropskih vrednost so ministri opredelili model, ki zagotavlja dostopnost športa za vse. Ob tem so ministri v resoluciji poudarili tudi, da uspeh športa v Evropi temelji na nekaterih ključnih značilnostih Evropski športni model, kot so odprta tekmovanja, svoboda združevanja ter pristop in solidarnost. Hkrati ministri s sprejemom modela utirajo pot za nadaljevanje razprav med državami članicami in zainteresiranimi stranmi v športu o ključnih izzivih evropskega športnega modela.

Na zasedanju Sveta so ministri sprejeli tudi Sklepe o spodbujanju Vseživljenjske telesne aktivnosti. Ministrica Kustec je ob sprejemu izpostavila: »Naš cilj je promovirati telesno dejavnost in k njej spodbuditi prav vsakogar. Samo zdrava in aktivna Evropa je lahko odporna in uspešna Evropa prihodnosti.« Spodbujanje Vseživljenjske telesne dejavnosti, ena izmed ključnih prioritet slovenskega predsedstva, je izjemnega pomena za ohranjanje ali vzpostavljanje aktivnega in zdravega življenjskega sloga. S sprejetimi sklepi so se ministri zavzeli za okrepitev koncepta „vseživljenjske telesne dejavnosti“, ki temelji na posameznikovi telesni dejavnosti skozi vse življenje, od otroštva prek odraslosti pa vse do starosti. V sklepih se posebej izpostavlja pomen spremljanja telesne zmogljivosti posameznikov kot bolj zanesljivega in na podatkih temelječega pokazatelja telesne dejavnosti posameznika in posledic telesne nedejavnosti.

Hkrati se s sklepi poziva države članice, naj se prostovoljno odločijo za sistem za spremljanje telesne zmogljivosti, ki bo prebivalstvo spodbujal k vseživljenjski telesni dejavnosti, z ustreznimi individualnimi povratnimi informacijami in sledenjem spremembam v telesni zmogljivosti. Ministrica prof. dr. Simona Kustec je na zasedanju Sveta izpostavila: »Takšen sistem spremljanja imamo v Sloveniji in menimo, da je to dobra praksa, ki bi jo veljalo razširiti po vsej Evrope, kjer je to mogoče.«

V osrednji razpravi so se ministri posvetili dvojni karieri športnikov, ki je v okviru delovnega načrta EU za šport za obdobje 2021–2024 ena od ključnih tem in prednostno področje EU za varovanje integritete in vrednot v športu. Predsedstvo je povabilo Rožleta Prezlja, nekdanjega profesionalnega skakalca v višino z izkušnjami z več olimpijskih iger in dvojno kariero. Ministrom je predstavil stališče o tem, kaj bi bilo mogoče storiti za promocijo politike dvojne kariere športnikov na ravni EU.

Že pred zasedanjem so ministri na delovnem kosilu razpravljali o prihodnjih izzivih športa in izpostavili, da je potrebno nasloviti vprašanja, ki ogrožajo samo bistvo športnega duha. Le-ta so prirejanje športnih izidov, uporaba nedovoljenih poživil in nasilje v športu.

Ministrica Simona Kustec se je pred zasedanjem srečala tudi z namestnikom generalne sekretarke Sveta Evrope Bjornom Bergejem in spregovorila o ključnih izzivih športa. Predstavnik Sveta Evrope ji je ob tem čestital za velik dosežek glede Evropskega modela športa. Svet Evrope si je namreč več let prizadeval za sprejem Evropskega modela športa, ki ga je sedaj doseglo slovensko predsedstvo.