Skoči do osrednje vsebine

Pobuda volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih

Pobuda je podana na podlagi 59. člena ZRLI in izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je v skladu s prvim odstavkom 16.a člena ZRLI, predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev petek, 26. 11. 2021, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa ponedeljek, 24. 1. 2022. V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanih obrazcih.

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona (opcija C). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini. Obrazci in vzorec pravilno izpolnjenega obrazca so na voljo v konzularni pisarni veleposlaništva.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Upravna enota bo prejela elektronsko podpisan obrazec in na podlagi uradnih evidenc preverila identiteto volivca.

Ministrstvo za notranje zadeve je za potrebe evidentiranja podpor določilo šifro 911.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: POSLANCE NA MINIMALCE.

Potrjen obrazec podpore volivec pošlje na naslov pobudnika: Sindikat delavcev migrantov Slovenije, Kraljeviča Marka ulica 19, 2000 Maribor