Skoči do osrednje vsebine

Generalna konferenca UNESCO sprejela Priporočilo UNESCO o odprti znanosti

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Na svojem 41. zasedanju je generalna konferenca UNESCO sprejela UNESCO Priporočilo o odprti znanosti.

Odprta znanost je krovni izraz za prizadevanja, da bi bili vsi vidiki znanosti in znanja javno dostopni vsem. Pandemija covid-19 kaže na potrebo po izmenjavi znanstvenih informacij za nadzor trenutne pandemije in preprečevanje prihodnjih. Kljub temu, da so znanstveniki v mnogih državah sprejeli izziv, še vedno manjka usklajeno razumevanje pomena, priložnosti in izzivov odprte znanosti.

Zato so Republika Slovenija in vseh 193 držav članic UNESCO 24. novembra 2021 soglasno in z veliko podporo potrdile besedilo UNESCO Priporočila o odprti znanosti.

Priporočilo opredeljuje skupne vrednote in načela za odprto znanost ter konkretne ukrepe za odprt dostop in odprte podatke, s predlogi za približevanje državljanov znanosti in zavezami za olajšanje proizvodnje in širjenja znanstvenega znanja po vsem svetu. Priporočilo je bilo razvito na podlagi regionalno uravnoteženega, vključujočega in transparentnega posvetovalnega postopka.

Priporočilo UNESCO o odprti znanosti dopolnjuje Priporočilo o znanosti in znanstvenih raziskavah iz leta 2017. Prav tako temelji na Unescovi strategiji o odprtem dostopu do znanstvenih informacij in raziskav ter na UNESCO priporočilu o prosto dostopnih izobraževalnih virih.

Priporočilo ponuja celovit okvir za podporo vključevanju odprte znanosti in z njo povezanih področij, vključno z odprtim dostopom, odprtimi podatki in odprtim izobraževanjem. To naredi tako, da identificira skupne definicije, skupne vrednote in konkretne ukrepe, ki jih je treba zasledovati, ter hkrati prepoznati disciplinske in regionalne razlike ter različne perspektive v nacionalnih razpravah o odprti znanosti.

Področja ukrepov, opredeljenih v dokumentu, obravnavajo več trenutnih izzivov, s katerimi se srečujejo univerze pri izvajanju praks odprte znanosti kot standardnega načina za proizvodnjo in izmenjavo znanstvenega znanja. Ti vključujejo pomen vzpostavitve nacionalnih okvirov politike, ki podpirajo omogočanje odprte znanosti, potrebo po razvoju več spretnosti in usposabljanja, povezanih s podatki, ter zahtevo po novem sistemu spodbud in nagrajevanja pri ocenjevanju raziskovalne kariere.

Pri seznanjanju nacionalnih vlad z izzivi in ​​potrebami, povezanimi z odprto znanostjo, bo priporočilo ključno pri usmerjanju, da vlade sprejmejo več ukrepov za podporo izvajanju odprte znanosti.