Skoči do osrednje vsebine

Povezujemo Slovenijo: 11 milijonov evrov evropskih sredstev za hitro cesto od Velenja do Slovenj Gradca

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 11 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt »Izdelava dokumentacije za izgradnjo hitre ceste za 2. odsek 3. razvojne osi sever, od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug«. To je še ena v nizu naložb, v okviru katerih z evropskimi sredstvi povezujemo Slovenijo.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d. d.) bo v okviru projekta izdelala projektno dokumentacijo, ki bo podlaga za pridobitev vseh dovoljenj za gradnjo in izpolnitev vseh pogojev za začetek gradnje štiripasovne hitre ceste za 2. odsek 3. razvojne osi sever od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug v skupni dolžini 17,2 kilometra. S tem bo narejen prvi korak k izboljšanju regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), tudi prek multimodalnih vozlišč. Izdelava projektne dokumentacije je sicer že v teku in bo zaključena predvidoma jeseni 2022.

V finančni perspektivi 2014–2020 smo v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko za avtoceste, obvoznice in hitre ceste širom Slovenije namenili že dobrih 103 milijone evrov evropskih sredstev. Od tega je bilo 63,5 milijona evrov evropskih sredstev namenjenih za avtocesto med Draženci in Mednarodnim mejnim prehodom Gruškovje, ostalo pa za obvoznico v Krškem, južno obvozno cesto v Murski Soboti, obvoznico Kidričevo, navezovalno cesto Ljubečna–avtocestni priključek Celje vzhod, rekonstrukcijo ceste Cerknica-Bloška Polica ter za izdelavo dokumentacije za 3. razvojno os: za južno obvoznico Slovenj Gradec ter odseka (1) od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika ter do priključka Črnomelj jug in (2) od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug.