Skoči do osrednje vsebine

Oživljamo mesta: Skoraj 1,7 milijona evrov za ureditev mestnega jedra v Novem mestu

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 1,67 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt »Ureditev mestnega jedra – Rozmanova ulica in Prešernov trg«. To je še eden v nizu projektov, v okviru katerih z evropskimi sredstvi spodbujamo učinkovito rabo prostora v urbanih območjih.

Mestna občina Novo mesto bo v okviru projekta prenovila skoraj 5000 kvadratnih metrov revitaliziranih površin v mestu, od tega dobrih 3000 kvadratnih metrov Rozmanove ulice in okoli 1800 kvadratnih metrov na Prešernovem trgu s Kastelčevo in Linhartovo ulico. Natančneje, na omenjenem območju bo preuredila celotno gospodarsko infrastrukturo, kot so vodovod, komunalna in meteorna kanalizacija ter javna razsvetljava, uredila pa bo tudi podzemne zbiralnike odpadkov. Poleg tega bo na omenjenem delu mestnega jedra preuredila vse javne površine, vključno s cestami in pločniki, obnovila obstoječ Komeljev trg in uredila nov kaskadni trg. S tem bo izboljšala okolje za okoli sto prebivalcev, vzpostavila pa bo tudi pogoje za privlačno bivanje in privabljanje novih, predvsem mlajših stanovalcev v mesto. Projekt bo zaključen predvidoma spomladi 2022.

V finančni perspektivi 2014–2020 smo v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko za revitalizacijo degradiranih urbanih območij v mestnih občinah v okviru mehanizma Celostne teritorialne naložbe namenili že 76,2 milijona evrov evropskih sredstev.