Skoči do osrednje vsebine

S krepitvijo evropskega gospodarskega prostora do boljše konkurenčnosti in odpornosti

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Na rednem zasedanju Sveta Evropskega gospodarskega prostora, ki je bilo 24. novembra 2021 v Bruslju, so se sestali predstavniki Islandije, Norveške in Lihtenštajna, slovenski minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek kot predstavnik Slovenije, ki je predsedujoča Svetu Evropske unije, ter predstavniki držav članic Evropske unije. Člani Evropskega gospodarskega prostora so razpravljali o splošnem delovanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in o novi industrijski strategiji. Sprejeli so tudi poročilo o napredku Skupnega odbora Evropskega gospodarskega prostora.

Osrednja razprava v svetu je bila namenjena splošnemu delovanju Sporazuma Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Minister Zdravko Počivalšek je uvodoma poudaril pomen rednih zasedanj sveta, ki državam članicam EGP dajejo možnost, da skupaj ocenijo delovanje sporazuma EGP in izmenjajo mnenja o aktualnem dogajanju. Povedal je, da je bilo v času slovenskega predsedovanja v sporazum dodanih kar nekaj zakonodajnih aktov, kot so na primer odločitev o digitalnem covidnem EU-potrdilu, direktiva o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega prostora in 4. železniški paket, akti o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC), evropski kodeks elektronskih komunikacij in uredba o vesoljskem programu. »Vse to bo močno pripomoglo k izboljšavi delovanja notranjega trga EGP, večji konkurenčnosti ter hitrejšemu prehodu h klimatski nevtralnosti in digitalizaciji,« je še poudaril.

Člani sveta so izrazili odobravanje ob aktih, dodanih v sporazum, in poudarili dobro delovanje notranjega trga celotnega evropskega gospodarskega prostora. Dodali so, da je posebej pomembno zagotoviti okrevanje in odpornost gospodarstva s pomočjo vlaganj v tehnologijo, znanost ter zelene in digitalne rešitve.

»Veselim se pozitivnega učinka sodelovanja držav EGP v programih Evropske unije v obdobju 2021–2027 in verjamem, da bo to sodelovanje našim deležnikom omogočilo sodelovanje na področjih, kjer je velik skupni interes, kot so na primer področje okolja, digitalizacije, zdravstva ter socialni in inovacijski izzivi,« je zaključil minister Počivalšek.

Na srečanju je potekala tudi orientacijska razprava o novi industrijski strategiji. Minister Zdravko Počivalšek je poudaril pomen prenovljene industrijske strategije Evropske unije, ki ima za cilj krepitev odpornosti in konkurenčnosti evropske industrije ob zelenem in digitalnem prehodu.

Strategija obravnava potrebo po prepoznavanju in boljšem razumevanju odvisnosti Evropske unije na ključnih strateških področjih in pomeni zbirko orodij za njihovo obravnavo. To je še posebej pomembno glede surovin, potrebnih za izvedbo zelenega in digitalnega prehoda, posebna skrb mora biti namenjena tudi malim in srednjim podjetjem. Člani sveta podpirajo napredek in nove usmeritve, ki jih določa nova industrijska strategija. Poudarili so, da je treba pospešiti ukrepanje na ključnih področjih strategije – okrepitev delovanja notranjega trga, obravnavanje strateških odvisnosti EU in pospešitev dvojnega prehoda. »Evropska unija mora okrepiti svojo industrijsko bazo na področjih, kjer zaostaja, in podpreti preobrazbo, ki je že v teku,« je bil jasen Počivalšek.

Člani sveta so poleg tega sprejeli tudi poročilo o napredku Skupnega odbora Evropskega gospodarskega prostora. Poročilo je pregled sprejema zakonskih aktov, vključenih v sporazum EGP, sodelovanja držav EGP EFTA v programih EU in pregled podpisanih sporazumov v okviru finančnega mehanizma EGP. V času slovenskega predsedovanja so bili sprejeti pomembni zakonodajni akti, ki omogočajo sodelovanje v programih EU tudi državam evropskega gospodarskega prostora, ki so del Evropskega združenja za prosto trgovino.