Skoči do osrednje vsebine

Nadzor nad negospodarno rabo javnih sredstev

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Slovenski podjetniški sklad ob sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javno agencijo SPIRIT Slovenija in Digitalnim inovacijskim stičiščem Slovenije izvaja javne pozive za vavčerje s področja različnih vsebin, ki predstavljajo sistem dodeljevanja spodbud manjših vrednosti namenjenih predvsem manjšim podjetjem, s katerimi le-ta lahko krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.

Sistem vavčerjev je oblikovan na način, da lahko podjetja enostavno in brez zapletenih postopkov pridobijo sofinanciranje iz javnih sredstev, hkrati pa podjetjem nalaga osnovno obveznost, da pri izboru izvajalcev ravnajo gospodarno in storitve pridobijo po tržni ceni.

Partnerji tega ekosistema v zadnjem času opažamo, da podjetja pri kandidiranju na javne pozive za vavčerje, k vlogam prilagajo ponudbe, ki so glede na konkurenčne cene na trgu, izrazito pretirane. Sklad pri pregledu vlog in zahtevkov v skladu z javnimi pozivi poleg vprašanja izpolnitve pogojev preverja tudi gospodarno rabo sredstev ter zavrača zahtevke, ki je ne dokazujejo. Pri preverjanju gospodarne rabe Sklad tesno sodeluje z omenjenimi javnimi partnerji, pa tudi s predstavniki gospodarstva, kot sta Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Vsi omenjeni subjekti obsojajo poskuse neupravičene pridobitve sredstev Republike Slovenije in Evropske unije.

V kolikor bo Sklad zaznal sum znakov kakšnega kaznivega dejanja, denimo goljufije na škodo Evropske unije po 229. členu Kazenskega zakonika ali njegovega poskusa, bo ustrezno postopal in vložil kazenske ovadbe na pristojne organe.

Prijavitelje zato pozivamo, da pri pridobivanju ponudb in pri izbiri zunanjih izvajalcev ravnajo preudarno in temeljito presodijo, ali je cena, ki jo pridobijo s strani zunanjih izvajalcev, gospodarna in tržna.

Za brezplačno pomoč pri pripravi vloge in pojasnila v zvezi s pozivno dokumentaciji se obrnite na: