Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka na sestanku odbora za spremljanje Strategije jugovzhodne Evrope do leta 2030

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Slovenska delegacija pod vodstvom državne sekretarke mag. Monike Kirbiš Rojs se je danes preko video klica udeležila 1. sestanka odbora za spremljanje Strategije jugovzhodne Evrope do leta 2030, v katerem sodelujejo delegacije iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Črne gore, Grčije, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Moldavije, Romunije, Srbije in Turčije.

Na vrhu Procesa sodelovanja držav jugovzhodne Evrope (South-East European Cooperation Process - SEECP), ki je potekal dne 17. junija 2021 v Antaliji, so voditelji Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Črne gore, Grčije, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Moldavije, Romunije, Srbije, Turčije ter Slovenije sprejeli Strategijo jugovzhodne Evrope do leta 2030 (SEE 2030). S tem se pričenja tudi proces programiranja in spremljanja. Odbor za spremljanje SEE2030 bo usmerjal postopek načrtovanja ter pregledal in odobril regionalne projekte, hkrati pa bo pripomogel k vzpostavitvi regionalnega dialoga, mreženja in medsebojnih strokovnih pregledov za ustrezne ukrepe. Ukrepi, predvideni v Strategiji bodo pomagali k boljšemu izkoristku potenciala regije, katere BDP je v letu 2020 po podatkih Mednarodnega denarnega sklada dosegel približno 2 bilijona USD (v stalnih cenah), gospodarska proizvodnja pa je znašala približno 3,1 % svetovnega BDP in bi, če bi jo obravnavali kot celoto, predstavljala največje gospodarstvo na svetu.

Državna sekretarka je bila na mesto nacionalne koordinatorke za implementacijo spremljanja Strategije jugovzhodne Evrope 2030 imenovana na 103. seji Vlade Republike Slovenije. Kot člana delovne skupine Republike Slovenije v okviru spremljanja Strategije jugovzhodne Evrope 2030 pa sta bila imenovana še dr. Robert Kokalj, veleposlanik, vodja Sektorja za razvojno sodelovanje na Ministrstvu za zunanje zadeve in mag. Apolonija Oblak Flander, vodja Sektorja za okoljske statistike na Statističnem urad RS. Mandat delovne skupine predstavlja zastopanje Republike Slovenije v okviru sodelujočih držav v Strategiji jugovzhodne Evrope pri izvajanju Agende 2030 na nacionalni ravni z vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja v svoje politike, zakonodajo in pobude.

Na uvodnem sestanku so se člani slovenske delegacije seznanili z osnutki poslovnika, programskih smernic strategije in okvirom za spremljanje in vrednotenje strategije. Strategija temelji na ciljih trajnostnega razvoja OZN ter dopolnjuje obstoječa prizadevanja za Evropski zeleni dogovor in Načrt za okrevanje in odpornost po pandemiji. Na 1. sestanku odbora za spremljanje Strategije so se državna sekretarka, kot koordinatorka, in delegata seznanili s predlogom Poslovnika, ki je bil na sestanku potrjen in sprejet. Sledila je odprta debata o predlogu programskega osnutka smernic Strategije jugovzhodne Evrope do leta 2030, ki je bil prav tako potrjen in sprejet. V okviru srečanja sta bila predstavljena tudi okvira za spremljanje in vrednotenje Strategije. Na uvodnem srečanju predstavljeni dokumenti bodo služili kot osnova za delovanje usmerjevalnega organa, ki bo nadzoroval načrtovanje, izvajanje, spremljanje in poročanje s ciljem krepitve regionalnega sodelovanja, sistematične, učinkovitejše in bolj usklajene podpore sodelujočim gospodarstvom in učinkovitejše izmenjave znanja in vzajemnega učenja med gospodarstvi sodelujočih držav.