Skoči do osrednje vsebine

Predhodno naročanje strank na Upravni enoti Sevnica v času izrednih zdravstvenih razmer

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo, zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19 na upravni enoti do preklica uvajamo zaščitne ukrepe.

 • Za obisk upravne enote z namenom urejanja upravnih zadev se morate predhodno naročiti bodisi po telefonu ali elektronsko, s posredovanjem naročila na e-naslov upravne enote, bodisi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte.
 • Vložitev vloge pri upravni enoti morate predhodno najaviti in se o času vložitve vloge dogovoriti z organom.
 • Nenaročene stranke sprejemamo zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni mogoče odložiti na kasnejši čas.
 • V prostorih organa ne izvajamo pregledovanje dokumentov, če stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošljemo kopijo dokumentov zadeve.
 • Plačilni promet (na primer plačilo upravne takse) prioritetno izvajamo z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko).
 • Obvezno je nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1.5 m) in razkuževanje rok.
 • Zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je prepovedano.

Sistem naročanja strank:

 1. preko elektronskega naslova: ue.sevnica@gov.si,
 2. po klasični pošti na naslov: Upravna enota Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica,
 3. na spodaj navedene telefonske številke ves poslovni čas:
 • overitve, digitalna potrdila: 07 81 63 892,
 • osebne izkaznice, potni listi: 07 81 63 889,
 • vozniška dovoljenja, vrednotnice za osebno dopolnilno delo: 07 81 63 890,
 • registracija motornih vozil: 07 81 63 888,
 • matične zadeve, prijave, odjave prebivališč, podpore volivcev: 07 81 63 898, 07 81 63 860,
 • tujci: 07 81 63 863, 07 81 63 885,
 • orožje, društva, prireditve: 07 81 63 893,
 • državljanstvo, ugotavljanje prebivališč, spremembe osebnega imena: 07 81 63 884,
 • okolje in prostor: 07 81 63 895,
 • kmetijstvo: register kmetijskih gospodarstev, grafične enote rabe kmetijskih gospodarstev, prijave pridelkov: 07 81 63 861,
 • odobritev pravnega posla pri prometu s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči: 07 81 63 896,
 • objava ponudb za prodajo kmetijskih, gozdnih zemljišč, kmetij: 07 81 63 886; 07 81 63 887,
 • zadeve s področja zakona o vojnih veteranih, zakona o vojnih invalidih, zakona o žrtvah vojnega nasilja in zakona o izenačevanju možnosti invalidov: 07 81 63 886; 07 81 63 887.

V primeru nedosegljivosti na zgoraj navedenih telefonskih številkah vas vljudno prosimo, da pokličete na telefonsko številko  upravne enote 07 81 63 870.

Vlogo lahko oddate preko državnega portala eUprava.