Skoči do osrednje vsebine

Predhodno naročanje strank na Upravni enoti Postojna v času izrednih zdravstvenih razmer

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo, zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19 na upravni enoti do preklica uvajamo zaščitne ukrepe.
  • Za obisk upravne enote z namenom urejanja upravnih zadev se morate predhodno naročiti bodisi po telefonu ali elektronsko, s posredovanjem naročila na e-naslov upravne enote, bodisi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte.
  • Vložitev vloge pri upravni enoti morate predhodno najaviti in se o času vložitve vloge dogovoriti z organom.
  • Nenaročene stranke sprejemamo zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni mogoče odložiti na kasnejši čas.
  • V prostorih organa ne izvajamo pregledovanje dokumentov, če stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošljemo kopijo dokumentov zadeve.
  • Plačilni promet (na primer plačilo upravne takse) prioritetno izvajamo z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko).
  • Obvezno je nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1.5 m) in razkuževanje rok.
  • Zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je prepovedano

Sistem naročanja strank:

  • na telefonske številke:

         Osebne izkaznice, potni listi, prijava prebivališča: 05 7280 611, 05 7280 638

         Tujci: 05 7280 640

         Matične zadeve: 05 7280 613, 7280 616

         Javni red, orožje: 05 7280 620, 7280 617

         Vozila, vozniki: 05 7280 614, 7280 615

         Kmetijstvo: 05 7280 645, 7280 637

         Gradbeništvo: 05 7280 660, (661, 662, 663)

         Overitve, digitalna potrdila: 05 7280 642, 7280 631

         Vojni predpisi: 05 7280 633, 7280 630

         Splošno: 05 7280 650

 (Upravna enota zagotavlja naročanje po telefonu ves poslovni čas.)

  • preko elektronskega naslova: ue.postojna@gov.si
  • po klasični pošti na naslov: Upravna enota Postojna, Gregorčičev drevored 3, Postojna