Skoči do osrednje vsebine

Posodobitev seznama invazivnih tujerodnih vrst – Evropska komisija vabi k odzivu

  • Ministrstvo za okolje in prostor

EU vodi seznam „invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo“, za katere morajo države EU sprejeti usklajene ukrepe za njihovo obvladovanje / preprečevanje njihovega vnosa in razmnoževanja. Evropska komisija je pripravila predlog posodobitve seznama, s katerim bi na seznam dodali 30 novih vrst. Pet vrst iz predlaganega seznama je že prisotnih v Sloveniji, in sicer tri vrste rib (rjavi in črni somič ter vzhodna gambuzija) in dve rastlinski vrsti (navadna barvilnica in vodna solata).

Komisija vas vabi, da k predlogu podate svoje mnenje, rok za oddajo je 14. december 2021. Osnutek in vabilo k povratnemu mnenju.