Skoči do osrednje vsebine

Nov mejnik slovenskega predsedstva na področju znanosti: Sprejete skupne naložbe v višini več 10 milijard EUR

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Svet ministrov EU je sprejel Uredbo Sveta o ustanovitvi skupnih podjetij v okviru programa Obzorje Evropa, ki bo omogočila skupne naložbe javnih in zasebnih akterjev v višini več deset milijard evrov na ravni EU in na nacionalni ravni.

Predsedujoča Svetu ministrov EU za raziskave, ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec, je ob sprejetju izpostavila: »Skupne naložbe so nov mejnik slovenskega predsedstva, ki bodo imele jasne koristi za državljane in državljanke EU, temeljile bodo na načelih odprtosti, vključenosti in preglednosti ter vodile Evropo k doseganju zelenega prehoda, digitalne preobrazbe in večje odpornosti na ključnih področjih.

Uredba o ustanovitvi skupnih podjetij bo prispevala k učinkovitejši uporabi institucionaliziranih evropskih partnerstev, zlasti z osredotočenjem na jasne cilje in rezultate, ki jih je mogoče doseči do leta 2030, ter z zagotavljanjem jasnega prispevka k povezanim prednostnim nalogam politike. Slovensko predsedstvo je z uredbo uspešno zaključilo celoten sveženj institucionaliziranih evropskih partnerstev, v katerem sta bili še Uredba za partnerstvo za visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC), ki je bila sprejeta 13. julija 2021, in Uredba za evropsko partnerstvo na področju meroslovja, ki je bila sprejeta 18. novembra 2021. 

Evropska partnerstva v okviru te uredbe obravnavajo kompleksne izzive, ki se lahko najbolje rešujejo v partnerstvu z deležniki iz industrije. Z njihovo ustanovitvijo bodo bile na podlagi strateške vizije, ki je skupna vsem partnerjem, zagotovljene jasne koristi za državljane in državljanke EU. V njih je združen širok nabor akterjev s skupno vizijo, ki to vizijo prenašajo v načrte in usklajene dejavnosti. 

V predlogu je obravnavanih naslednjih devet institucionaliziranih evropskih partnerstev:

  • partnerstvo za krožno Evropo na biološki osnovi,
  • partnerstvo za čisto letalstvo,
  • partnerstvo za čisti vodik,
  • partnerstvo za evropske železnice,
  • partnerstvo za svetovno zdravje v okviru tretjega programa partnerstva evropskih držav in držav v razvoju na področju kliničnega preskušanja (EDCTP3),
  • pobuda za inovativno zdravje,
  • partnerstvo za ključne digitalne tehnologije,
  • partnerstvo za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega neba in
  • partnerstvo za pametna omrežja in storitve. 


Skupna podjetja se bodo ukvarjala z globalnimi izzivi in prednostnimi nalogami, za katere je potrebna kritična masa in dolgoročna vizija, ter tako dopolnjujejo obstoječi okvir Obzorja Evropa. Z njimi se uvaja bolj strateški, usklajen in k učinkom usmerjen pristop k evropskim partnerstvom. Z novim okvirom Obzorje Evropa se vzpostavlja okvir politik in pravni okvir za evropska partnerstva s partnerji iz zasebnega ali javnega sektorja.

Naslednje zasedanje Sveta ministrov EU za raziskave bo potekalo v petek, 26.11.2021, na katerem je predviden sprejem novega Evropskega raziskovalnega prostora in Pakta za raziskave in inovacije, ki skupaj prinašata številne novosti predvsem pa konkretne učinke za državljane. Ministrica prof. dr. Simona Kustec bo v petek v Bruslju predsedovala tako Svetu EU za področje raziskav kot Svetu EU za področje vesolja.