Skoči do osrednje vsebine

Sprejeta resolucija za pospešitev razvoja evropske vesoljske tehnologije

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Minister Zdravko Počivalšek se je udeležil srečanja Sveta Evropske vesoljske agencije na nivoju ministrov, ki poteka v mestu Matosinhos, Portugalska. Srečanje je bilo namenjeno sprejemu resolucije Pospeševanje uporabe vesolja v Evropi (Accelerating the Use of Space in Europe - The Matosinhos Manifesto), ki potrjuje pomen področja vesolja za celotno Evropo in daje usmeritve Evropski vesoljski agenciji za nadaljnji razvoj.

Generalni direktor Evropske vesoljske agencije (ESA) Joseph Aschbacher je uvodoma predstavil predlog razvoja agencije s poudarkom na podpori Evropi pri soočanju s podnebnimi spremembami, pri odzivanju v kriznih situacijah ter na področju zaščite vesoljske infrastrukture.

Minister Zdravko Počivalšek je podprl predlagan pristop resolucije in izbrane prioritete - odpornost, zelen razvoj in varnost ter avtonomnost, ki so skladne tudi s prioritetami Republike Slovenije. »Slovenija podpira nove pristope pri delovanju ESA, ki upošteva in vključuje tudi nova manjša podjetja, ki delujejo na področju vesolja. Vlaganja v vesoljsko tehnologijo pa morajo biti predvsem namenjena za splošne družbene koristi, za kar se zavzemamo tudi v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU, kjer smo predlagali sprejetje Sklepov Sveta Vesolje za vse, « je izpostavil minister Počivalšek v svoji intervenciji. »Slovenija podpira prizadevanja za krepitev prepoznavnosti in pomena sektorja preko dogodkov kot bo Evropski vrh za vesolje. Prav tako pa se že pripravljamo na sestanek Sveta ESA na nivoju ministrov 2022, z namenom, da bo lahko Slovenija povečala svoj prispevek v svojih obstoječih programih in se vključila v nove, skladno z izkazanimi zmožnostmi slovenske industrije in razvojnih organizacij za uspešno sodelovanje« je zaključil minister Počivalšek.

Ministri in drugi visoki predstavniki so bili soglasni, da je v tem trenutku najbolj pomembno, da se Evropo podpira v njenem delovanju na poti k zeleni prihodnosti.

Resolucija v uvodu poudarja pomen spodbujanja odličnosti evropskega vesoljskega sektorja z namenom, da so učinki tega področja na voljo vsem prebivalcem Evrope. Pri tem je izpostavljen pomen sodelovanja med ESA in EU. Uvod se nanaša tudi na Poročilo skupine na visoki ravni o pospeševanju uporabe vesolja v Evropi in na priporočeno novo obliko spodbujanja določenih tematskih področij preko »pospeševalnikov.

V okviru globalnih izzivov se resolucija sklicuje na okoljske spremembe in potrebo po hitrem ukrepanju, na komercializacijo vesoljskega sektorja ter vključitev privatnih akterjev, pri čemer poudarja potrebo po vključitev le teh v skupni evropski avtonomni vesoljski ekosistem. Resolucija pozdravlja poročilo skupine na visoki ravni o pospeševanju uporabe vesolja v Evropi ter obliko »pospeševalnikov«, ki bi jih izvajala ESA. Pospeševalniki naj bi združili moči ESA, držav članic ter EU na ključnih področjih. Poleg tega poročilo priporoča še spodbujanje inovativnosti in znanja v Evropi tudi preko različnih iniciativ na področju izobraževanje, kot je npr. ESERO ali pa na področju znanosti, kot je EUREKA.

V tematskih prioritetah resolucija navaja teme pospeševalnikov, ki naj bi bili razviti. To so vesolje za zeleno prihodnost, hiter in odporen krizni odziv in zaščita vesoljske infrastrukture. Poleg tega sta v resoluciji izpostavljeni dve navdušujoči misiji in sicer Led iz Lune in Raziskovanje vesolja s človeško posadko.

Zadnji del resolucije predstavlja dva dogodka na visoki ravni, ki se bosta odvila v letu 2022 na področju vesolja v Evropi, ki bosta ključna za spodbujanje evropskega vesoljskega sektorja, za vključitev javnosti in navduševanje mladih. Vsebuje tudi poziv generalnemu direktorju ESA, da predlaga potrebne izboljšave za reorganizacijo agencije z namenom doseganja vseh zastavljenih ciljev.