Skoči do osrednje vsebine

Slovenske aktivnosti na 76. zasedanju Tretjega odbora Generalne skupščine OZN

  • Ministrstvo za zunanje zadeve
V New Yorku se je zaključilo zasedanje Odbora Generalne skupščine OZN za socialne, humanitarne in kulturne zadeve, t. i. Tretjega odbora, ki se v veliki meri posveča vprašanjem človekovih pravic. Odbor, ki je z zasedanjem začel 30. septembra, je sprejel več kot 60 resolucij. Poleg slovenskega predsedovanja EU, se je Slovenija pri delu Tretjega odbora osredotoča na svoje prednostne naloge, zlasti pravice žensk, pravice starejših, otrokove pravice, človekove pravice in okolje, stanje človekovih pravic po svetu, vprašanje vloge civilne družbe, dejavno pa sodeluje tudi pri drugih tematikah.

V okviru zasedanja, ki poteka vsako jesen, je Tretji odbor naslovil vprašanja človekovih pravic predvsem skozi splošno razpravo ter interaktivne dialoge s posebnimi poročevalci, neodvisnimi izvedenci, predsedujočimi pogodbenim telesom in predstavniki sistema OZN. Generalna skupščina se je ponovno seznanila tudi z letnim poročilom predsednika Sveta OZN za človekove pravice. V aktivnostih v okviru Tretjega odbora je Slovenija med drugim nastopila na splošni razpravi o socialnem razvoju. Letošnje leto je ponovno sodelovala tudi slovenska mladinska delegatka, ki se je v svojem nagovoru osredotočila na izzive, s katerimi se danes srečujejo mladi, še posebej v kontekstu pandemije covida-19. Pri tem je izpostavila pomen uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja za mlade in zlasti za prihodnje generacije. 

V nadaljnjih nastopih je Slovenija sodelovala v interaktivnih dialogih s posebno predstavnico za obravnavo problematike nasilja nad otroki, z neodvisno izvedenko o pravicah starejših, s posebno poročevalko zoper nasilje nad ženskami, s posebnim poročevalcem za zagovornike človekovih pravic, s posebnim poročevalcem za človekove pravice in okolje in s posebnim poročevalcem za temo vode in sanitarij. V interaktivnem dialogu z visoko komisarko za človekove pravice pa je Slovenija nastopila z izjavo v imenu skupine prijateljev pravic starejših v New Yorku, kjer je izpostavila negativen vpliv covida-19 pandemije na pravice starejših.

Slovenija je bila posebej aktivna v pogajanjih o resoluciji glede nadaljnjega izvajanja sklepov Druge svetovne skupščine o staranju prebivalstva. Sodelovali smo tudi pri pripravi osnutkov ter koordinaciji EU držav članic pri resolucijah, ki jih je Slovenija kot predsedujoča vložila ter predstavila v imenu EU: o otrokovih pravicah, o svobodi veroizpovedi in prepričanja, o stanju človekovih pravic v Demokratični ljudski republiki Koreji in o stanju človekovih pravic v Mjanmaru.

Poleg prej omenjenih resolucij je odbor med drugim sprejel resolucije o preprečevanju različnih oblik nasilja nad ženskami in deklicami, o človekovi pravici do varne pitne vode in sanitarij, o boju proti dezinformacijam, o zagovornikih človekovih pravice, o nacionalnih institucijah o varstvu človekovih pravic, o boju proti trgovini z ljudmi, o invalidih, o socialnem razvoju, o človekovih pravicah in terorizmu. Slovenija je podprla tudi  resolucije, ki obravnavajo stanje človekovih pravic na Krimu in v Sevastopolu, v Siriji in Iranu. Pri podaji stališč in sprejemu resolucij Tretjega odbora je Slovenija v okviru predsedovanja brala izjave v imenu EU.