Skoči do osrednje vsebine

Predhodno naročanje strank na Upravni enoti Maribor v času izrednih zdravstvenih razmer

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo, zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19 na upravni enoti do preklica uvajamo zaščitne ukrepe.

 • Za obisk upravne enote z namenom urejanja upravnih zadev se morate predhodno naročiti bodisi po telefonu ali elektronsko, s posredovanjem naročila na e-naslov upravne enote, bodisi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte.
 • Vložitev vloge pri upravni enoti morate predhodno najaviti in se o času vložitve vloge dogovoriti z organom.
 • Nenaročene stranke sprejemamo zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni mogoče odložiti na kasnejši čas.
 • V prostorih organa ne izvajamo pregledovanje dokumentov, če stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošljemo kopijo dokumentov zadeve.
 • Plačilni promet (na primer plačilo upravne takse) prioritetno izvajamo z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko).
 • Obvezno je nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1.5 m) in razkuževanje rok.
 • Zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je prepovedano.

 

Sistem naročanja strank:

Na telefonske številke:

 • 02 2208 402 ali 031 747 457 za področje tujcev (prevzem dovoljenja, zajem prstnih odtisov)
 • 02 2208 366 za ureditev osebne izkaznice, potne listine,
 • 02 2208 383 ali 030 640 174 za matične zadeve (poroke, potrdila o živetju),
 • 02 2208 407 za vozniška in prometna dovoljenja, priglasitve na vozniški izpit ter overitve,
 • 02 2208 461 za vročitev osebnih dokumentov in pridobitev digitalnega potrdila (sigen-ca, sms-pass),
 • 02 2208 353 za ureditev vrednotnice in E-vem točka,
 • 02 2208 413 ali 02 2208 428 za gradbene zadeve,
 • 02 2208 433 za področje kmetijstva in GERK-ov.

(Upravna enota zagotavlja naročanje po telefonu ves poslovni čas.)

Preko elektronskega naslova: ue.maribor@gov.si

Po klasični pošti na naslov:  Upravna enota Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor.