Skoči do osrednje vsebine

Predhodno naročanje strank na Upravni enoti Lenart v času izrednih zdravstvenih razmer

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo, zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19 na upravni enoti do preklica uvajamo zaščitne ukrepe.

  • Za obisk upravne enote z namenom urejanja upravnih zadev se morate predhodno naročiti bodisi po telefonu ali elektronsko (s posredovanjem naročila na e-naslov upravne enote) bodisi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte.
  • Vložitev vloge pri upravni enoti morate predhodno najaviti in se o času vložitve vloge dogovoriti z organom.
  • Nenaročene stranke sprejemamo zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni mogoče odložiti na kasnejši čas.
  • V prostorih organa ne izvajamo pregledovanja dokumentov, če stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošljemo kopijo dokumentov zadeve.
  • Plačilni promet (na primer plačilo upravne takse) prioritetno izvajamo z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko).
  • Obvezno je nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1.5 m), razkuževanje rok, preverjanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani).
  • Zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je prepovedano.

Upravna enota Lenart naproša stranke, da za naročanje in informacije pokličejo na sledeče telefonske številke:

Vozila (listine s področja registracije vozil), vozniki (vozniška dovoljenja, parkirne karte), osebne listine (osebne izkaznice, potni listi): 02 729 15 19

Prebivališča, dajanje podpor: 02 729 15 06

Prebivališča, volilna pravica, matične zadeve, osebno ime, zakonske  in partnerske zveze: 02 729 15 07 in 02 729 15 10

Tujci: 02 729 15 09 in 02 729 15 11

Javne prireditve, društva, orožje, eksplozivi, državljanstvo, nabiranje prostovoljnih prispevkov, ugotavljanje stalnega prebivališča: 02 729 15 09 in 02 729 15 10

Informacije javnega značaja: 02 729 15 10

Gradbene zadeve, izdaja potrdil iz zbirk geodetskih podatkov, izdaja izpisov iz zemljiške knjige: 02 729 15 13, 02 729 15 18, 02 729 15 30 in 02 729 15 31

Promet kmetijskih zemljišč, status kmeta, zaščitene kmetije, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, prijava pridelka, GERK-i: 02 729 15 17, 02 729 15 28 in 02 729 15 29

Razlastitve: 02 729 15 13 in 02 729 15 18

Komasacije: 02 729 15 30

Vojni veterani, vojni invalidi, žrtve vojnega nasilja, tehnični pripomočki za invalide, EU kartica ugodnosti: 02 729 15 23

Splošne, finančne in kadrovske zadeve: 02 729 15 21

Finančne zadeve, koordinator SFS, obračun plač: 02 729 15 19

Glavna pisarna, splošne informacije, vrednotnice, overitve, potrditev pravnomočnosti, izdaja digitalnih potrdil za fizične osebe (SIGEN-CA, SI-PASS): 02 729 15 00 in 02 729 15 02

Upravna enota zagotavlja naročanje po telefonu ves poslovni čas.

Naročanje je možno tudi

  • preko elektronskega naslova: ue.lenart@gov.si,
  • po klasični pošti na naslov: Upravna Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah