Skoči do osrednje vsebine

Predhodno naročanje strank na Upravni enoti Cerknica v času izrednih zdravstvenih razmer

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo, zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19 na upravni enoti do preklica uvajamo zaščitne ukrepe.
  • Za obisk upravne enote z namenom urejanja upravnih zadev se morate predhodno naročiti bodisi po telefonu ali elektronsko, s posredovanjem naročila na e-naslov upravne enote, bodisi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte.
  • Vložitev vloge pri upravni enoti morate predhodno najaviti in se o času vložitve vloge dogovoriti z organom.
  • Nenaročene stranke sprejemamo zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni mogoče odložiti na kasnejši čas.
  • V prostorih organa ne izvajamo pregledovanje dokumentov, če stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošljemo kopijo dokumentov zadeve.
  • Plačilni promet (na primer plačilo upravne takse) prioritetno izvajamo z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko).
  • Obvezno je nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1.5 m) in razkuževanje rok.
  • Zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je prepovedano.
     

Sistem naročanja strank:

·         na telefonsko številko: 01 70 71 300

          (Upravna enota zagotavlja naročanje po telefonu ves poslovni čas.)

·         preko elektronskega naslova: ue.cerknica@gov.si, marjanca.cervek@gov.si (področje upravno notranjih zadev),

          valentina.palcic-petric@gov.si (področje okolja, prostora in kmetijstva)

·         po klasični pošti na naslov:  Upravna enota Cerknica, Cesta 4. maja 24, 1380 Cerknica