Skoči do osrednje vsebine

Nadzori večjih zavezancev za zagotavljanje ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Inšpektorat za okolje in prostor je v letošnjem letu nadaljeval z usmerjeno akcijo nadzorov večjih zavezancev za zagotavljanje ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO), za katere je obstajal sum, da ne izpolnjujejo obveznosti, kot jim jih določa Uredba o odpadni električni in elektronski opremi.

Evidenca proizvajalcev in pooblaščenih zastopnikov evidence ARSO na dan 26.1.2021

Evidenca proizvajalcev in pooblaščenih zastopnikov evidence ARSO na dan 26.1.2021

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pripravilo seznam 41 zavezancev, za katere je na podlagi analize podatkov Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) in Agencije RS za okolje (ARSO), sumilo, da pri dajanju električne in elektronske opreme (EEO) na slovenski trg ne izpolnjujejo obveznosti zakonsko določenih predpisov. Gre za zavezance, ki so v prvem polletju 2020, dali na slovenski trg več kot 5 ton EEO, a nihče od njih ni bil vpisan v evidenco proizvajalcev in pooblaščenih zastopnikov (vpogled v uradno Evidenco proizvajalcev in pooblaščenih zastopnikov evidence ARSO na dan 26. 1. 2021). Prav tako nobenega od teh zavezancev ni bilo mogoče najti v Evidenci načrtov ravnanja z OEEO, ki jo vodi ARSO (vpogled izveden dne 26. 1. 2021). V omenjeni evidenci so bili navedeni le nosilci skupnih načrtov glede zbiranja in obdelave OEEO (Zeos d. o. o., Slopak d. o. o., Trigana d. o. o., Recikel d. o. o. in Interseroh d. o. o.).


Približno polovica jih je odpravilo kršitev po prejetju dopisa inšpektorja

Na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja tekom postopka, je inšpektor postopal po določilih Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN). Če je zavezanec tekom postopka že sam izpolnil zakonsko določene obveznosti, je inšpektor postopek ustavil. Takih je bilo približno polovica (49 %). Preostali polovici pa je bil izdan ukrep za odpravo ugotovljenih nepravilnosti v določenem roku (51%).

Tekom akcije je bilo izdanih 18 ureditvenih odločb in 3 opozorila.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti tekom poteka akcije, je bil zoper 15 kršiteljev uveden prekrškovni postopek ter izdana odločba o prekršku ali opozorilo (10 prekrškovnih odločb in 5 opozoril na zapisnik).

Do 31. 10. 2021 je bilo od 41 uvedenih inšpekcijskih postopkov rešenih 33. V osmih zadevah roki v izdanih upravnih odločbah še niso potekli, v enem primeru pa se je pričel izvršilni postopek.

32 proizvajalcev ali končnih uporabnikov brez predhodnega dobavitelja je zagotovilo izvajanje obveznosti ravnanja in financiranja z OEEO v okviru obstoječih skupnih načrtov ravnanja z OEEO ter si pridobilo potrdilo o vpisu v evidenco, ki jo vodi ministrstvo. V enem primeru pa je zavezanec prenehal dajati EEO na slovenski trg.