Skoči do osrednje vsebine

Zelena in digitalna preobrazba je prava pot za prihodnost turističnega ekosistema

V torek, 16. novembra 2021, je po avdiovizualni povezavi potekalo neformalno srečanje ministric in ministrov držav članic Evropske unije za turizem. Razprava je bila osredotočena na »pot prehoda« za zeleno in digitalno preobrazbo evropskega turističnega ekosistema do leta 2030.

Predsedujoči zasedanju, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, je srečanje začel z besedami, da je Evropski uniji v letih 2020 in 2021 uspelo sprejeti prve nujne ukrepe za pomoč turistični industriji zaradi pandemije covida-19. »S tem smo turističnemu ekosistemu pomagali prebroditi prvi šok. Vendar pa je nujno, da tem kratkoročnim ukrepom sledijo tudi dolgoročni.« Poudaril je: »Turistični ekosistem je treba preobraziti tako, da bo odpornejši, bolj trajnosten in pripravljen na nove izzive trga ter na spremenjene vzorce vedenja turističnih potrošnikov.«

Ministri in ministrice so na srečanju razpravljali o ključnih ukrepih za pripravo konkretnega nabora ukrepov za okrevanje turističnega ekosistema. Ti bodo predstavljali tako imenovano pot prehoda za okrevanje, pri čemer bo osrednja pozornost namenjena spodbujanju zelenega in digitalnega prehoda turističnega ekosistema.

Strinjali so se, da mora biti bistvo okrevanja turizma zeleni in digitalni prehod ter da moramo vzpostaviti trajnostni in odporni turistični ekosistem. Pri tem so poudarili potrebo po krepitvi odpornosti evropskih podjetij in industrije tudi v luči prihodnjih kriz. Poudarili so tudi potrebo po ponovni vzpostavitvi varnih turističnih potovanj in ponovnem zaupanju potrošnikov vanje. Opozorili so na pomen odprtega in dobro delujočega enotnega trga, ki bo zagotovil odprte transportne poti, ter spregovorili o pomenu financiranja okrevanja turističnega sektorja.

Ministri in ministrice so govorili tudi o pomenu izobraževanja in usposabljanja ter ustreznih prekvalifikacijah in dokvalifikacijah v turističnem ekosistemu. To je pomembno za zagotovitev ustreznih spretnosti za spopadanje z izzivi digitalizacije in zelenega prehoda.

Pomemben del okrevanja in dvojnega prehoda je tudi zagotavljanje ustreznih podatkovnih baz in skupnih podatkovnih prostorov za izmenjavo podatkov. Treba je krepiti inovacije za turistični ekosistem in pospešiti poslovne procese. Ministri so se v razpravi zavzeli za upoštevanje razlik v razvoju med državami članicami in regijami, saj so oddaljene in otoške regije specifika, ki prav tako potrebujejo trajnostne in digitalne rešitve. Ministri in ministrice so se zavzeli tudi za sodelovanje vseh deležnikov v procesu okrevanja na vseh ravneh. Poudarili so pomen izmenjave dobrih praks in potrebo po zagotovitvi dovolj časa za pripravo ukrepov za okrevanje.

Ministri in ministrice so ob koncu razprave strinjali, da pot prehoda pomeni dobro podlago za pripravo evropske agende za turizem za obdobje 2030–2050. Predsedujoči minister je v zaključku med drugim poudaril, da bo ta razprava pomembno prispevala k nadaljevanju naporov za dokončanje poti prehoda za okrevanje turističnega ekosistema. »Glede na vizijo predsedstva o evropskem turizmu prihodnosti – varno, zeleno, pametno, odgovorno, vključujoče – sem ponosen, da se je Slovenija zelenemu in trajnostnemu turizmu zavezala že pred krizo zaradi covida. Nujno je, da tudi EU stopi na pot dvojne preobrazbe, če hočemo ohraniti globalno konkurenčnost Evrope in biti turistična destinacija številka 1 v svetu. To mora biti naš skupni cilj!« je zaključil današnje srečanje.