Skoči do osrednje vsebine

Konzultacije generalnih direktorjev za evropske zadeve Slovenije in Francije

Generalna direktorica Direktorata za zadeve EU Barbara Sušnik na obisku v Sloveniji gosti direktorja za EU v Ministrstvu za Evropo in zunanje zadeve Francoske republike Davida Cvacha.

Generalna direktorica Barbara Sušnik direktor za EU v Ministrstvu za Evropo in zunanje zadeve Francije David Cvach pred evropsko, slovensko in francosko zastavo

Generalna direktorica Barbara Sušnik direktor za EU v Ministrstvu za Evropo in zunanje zadeve Francije David Cvach | Avtor Ministrstvo za zunanje zadeve

Sogovornika sta izpostavila odlične dvostranske odnose in omenila 10. obletnico podpisa politične deklaracije o strateškem partnerstvu, ki je pomembno okrepila sodelovanje med državama na dvostranski, evropski in multilateralni ravni. Zavzela sta se za nadaljevanje konstruktivnega dialoga med državama tudi v prihodnje.

Slovenija in Francija nadaljujeta poglobljeno sodelovanje o vseh ključnih vsebinah, ki zadevajo zaporedni predsedovanji obeh držav Svetu EU. Francija bo v prvi polovici 2022 predsedovanje prevzela od Slovenije, zato sta direktorja Sušnik in Cvach osrednjo pozornost namenila izmenjavi pogledov o prioritetnih evropskih vsebinah. Izrazila sta veliko zadovoljstvo, da tokratne, njune že tretje konzultacije v zadnjem letu dni, potekajo v fizični obliki.

Posebno pozornost sta namenila vprašanjem, ki zadevajo izgradnjo odpornosti in strateške avtonomije EU s poudarkom na spopadanju s krizo covida-19, izgradnjo zdravstvene unije, digitalno tranzicijo, krepitev kibernetske varnosti ter okrevanje evropskega gospodarstva. Direktor Cvach je zelo pozitivno ocenil napredek in dosežke slovenskega predsedstva, še posebej glede krepitve odpornosti, zdravstvene unije in digitalne zakonodaje. Sogovornika sta pozitivno ocenila tudi dosedanji potek Konference o prihodnosti Evrope v času slovenskega predsedovanja. Strinjala sta se, da je konferenca, ki se bo zaključila spomladi 2022 v času francoskega predsedovanja, ključna pri iskanju odgovorov na vprašanja o tem, kakšno Evrope si želimo.

Izmenjala sta tudi poglede o vprašanjih migracijske politike EU in soglašala, da je potrebno zagotoviti varnost in nadzor zunanjih meja EU ter okrepiti sodelovanje s tretjimi državami. Generalna direktorica Sušnik je opozorila na pomen stabilnosti v regiji Zahodnega Balkana in verodostojno nadaljevanje širitvenega procesa EU skladno z izjavo, sprejeto na vrhu EU - Zahodni Balkan, ki ga je Slovenija gostila oktobra 2021. Glede odnosov EU z Združenim kraljestvom sta podprla enoten pristop Unije pri urejanju odprtih vprašanj. Pozornost sta namenila tudi nedavni mednarodni podnebni konferenci COP26 v Glasgowu in ocenila, da mora EU nadaljevati s prizadevanji za dosego podnebnih ciljev in ohraniti vodilno vlogo v svetu na tem področju.