Skoči do osrednje vsebine

Generalni direktorji EU za humanitarno pomoč o razkoraku med potrebami in sredstvi

Na zasedanju generalnih direktorjev EU za humanitarno pomoč so razpravljali o krepitvi usklajevanj in prizadevanj v okviru COHAFA. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Igor Jukič je predstavil tudi dosedanji potek in dosežke slovenskega predsedovanja na področju humanitarne pomoči.

Igor Jukič sedi za mizo, pogovor preko AVK

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Igor Jukič na zasedanju generalnih direktorjev EU za humanitarno pomoč | Avtor Ministrstvo za zunanje zadeve

Kot dosežke predsedovanja je predstavil oblikovanje sklepov o vodi v zunanjem delovanju EU, hitro odzivanje v okviru delovnega telesa Sveta EU za humanitarne zadeve COHAFA na aktualne humanitarne krize, predvsem glede krize v Afganistanu, in obravnavo perečih vprašanj, kot so trojni neksus, anticipatorno humanitarno delovanje, uveljavljanje mednarodnega humanitarnega prava in digitalizacija v humanitarnih dejavnostih. Za podporo se je zahvalil Evropski komisiji - Generalnemu direktoratu Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito - in Sekretariatu Sveta EU.

Zasedanje je bilo na podlagi letošnje Komunikacije Evropske komisije o humanitarnem delovanju in zavez iz sklepov Sveta EU posvečeno vprašanjem razkoraka med ogromnimi humanitarnimi potrebami in sredstvi, ki jih države namenjajo za to, ter krepitvi usklajevanja teh prizadevanj v okviru COHAFA. Humanitarna pomoč Slovenije v zadnjih letih narašča: od 2,3 milijona evrov v letu 2015 je v letu 2020 po dosedanjih podatkih dosegla 2,93 milijona evrov.

Generalni direktorji so razpravljali tudi o konkretnih načinih, kako bi lahko članice EU prispevale h krepitvi spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava. Zasedanje je bilo posvečeno pripravam na prihajajoči Evropski humanitarni forum v januarju 2022.