Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Dovžan v imenu predsedstva Sveta EU na videokonferenci »Dnevi krepitve institucij« nagovoril udeležence

Državni sekretar Gašper Dovžan je v imenu predsedstva Sveta EU nagovoril udeležence videokonference »Dnevi krepitve institucij«. Konferenca, ki jo organizira Direktorat za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Evropske komisije, združuje nacionalne kontaktne točke za izvajanje tehnične pomoči v okviru twinning projektov in TAIEX.

državni sekretar Dovžan sedi za mizo, za njim EU in slovenska zastava

Državni sekretar Gašper Dovžan je v imenu predsedstva Sveta EU nagovoril udeležence videokonference »Dnevi krepitve institucij« | Avtor Ministrstv za zunanje zadeve

Osrednje teme konference so: obeležitev 25. obletnice TAIEX instrumenta, izvajanje pomoči v razmerah pandemije covida-19 in razprava o tem kako partnerskim državam po svetu še naprej zagotoviti ustrezno pomoč pri usklajevanju s politikami EU. 

Državni sekretar Dovžan je v svojem nagovoru izpostavil pomembnost obeh instrumentov in koristi sodelovanja EU strokovnjakov pri krepitvi delovanja uprav v partnerskih državah EU. Skupnosti, ki je v 25. letih delovanja zgradila uspešna mehanizma za sodelovanje s partnerskimi državami,  je čestital ob visokem jubileju. Poudaril je pomen dobre in učinkovite državne uprave za vključitev v EU ter izpostavil pomembnost učinkovitega delovanja državnih institucij v razmerah pandemije covida-19, kot tudi za črpanje sredstev EU.

Poudaril je, da je širitev EU geostrateškega pomena in zato tudi prioriteta slovenskega predsedstva Svetu EU. Pozdravil je deklaracijo z vrha EU-Zahodni Balkan, sprejeto  6. oktobra na Brdu pri Kranju, ki potrjuje neomajno podporo EU evropski perspektivi Zahodnega Balkana in zavezanost širitvenemu procesu. Državni sekretar Dovžan je udeležence obvestil, da slovensko predsedstvo Svetu EU načrtuje sprejem širitvenih sklepov do srede decembra 2021, pri čemer si predsedstvo prizadeva, da bi Svet odločil o začetku pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo. V decembru predsedstvo pripravlja tudi medvladni konferenci s Črno goro in Srbijo, slednjo pa podpira pri njenih prizadevanjih, da bi odprla nadaljnja pogajalska poglavja.

Na koncu nagovora je državni sekretar Dovžan najavil tudi vrh EU-Vzhodno partnerstvo, ki bo potekal 15. decembra, in povedal, da je prepričan, da bo vrh prinesel potrditev zavezanosti strateškemu in ambicioznemu vzhodnemu partnerstvu. Najavil je tudi  sprejem sklepov Sveta o pomenu strokovnega znanja javnega sektorja za zunanje delovanje EU, ki se načrtuje za 19. november. Sklepi izpostavljajo vlogo nacionalnih kontaktnih točk za twinning in TAIEX, ki bodo pomembno prispevale h krepitvi razprave in izmenjavi najboljših praks za uporabo strokovnega znanja evropskega javnega sektorja v podporo političnemu dialogu in izvajanju pobud »Team Europe«.