Skoči do osrednje vsebine

Poslovanje Upravne enote Sevnica

Poslovanje s strankami v Upravni enoti Sevnica od 13. 11. 2021 dalje

Upravne in druge storitve na upravni enoti lahko opravite brez predhodne najave, od 13. 11. 2021 dalje pa lahko skladno z 21. a členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju (Uradi list Republike Slovenije, št. 172/2021) tudi zahtevate, da vam organ določi dan in uro za vložitev vloge ali drugo upravno storitev.

Možni načini naročanja strank:  

 1. neposredno pri organu, na naslovu Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica,
 2. po telefonu v poslovnem času, in sicer na naslednjih telefonskih številkah:
 • overitve, digitalna potrdila: 07 81 63 892
 • osebne izkaznice, potni listi: 07 81 63 889
 • vozniška dovoljenja, vrednotnice za osebno dopolnilno delo: 07 81 63 890
 • registracija motornih vozil: 07 81 63 888
 • matične zadeve, prijave, odjave prebivališč, podpore volivcev: 07 81 63 898, 07 81 63 860,
 • tujci: 07 81 63 863, 07 81 63 885,
 • orožje, društva, prireditve: 07 81 63 893,
 • državljanstvo, ugotavljanje prebivališč, spremembe osebnega imena: 07 81 63 884,
 • okolje in prostor: 07 81 63 895,
 • kmetijstvo: register kmetijskih gospodarstev, grafične enote rabe kmetijskih gospodarstev, prijave pridelkov: 07 81 63 861
 • odobritev pravnega posla pri prometu s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči: 07 81 63 896,
 • objava ponudb za prodajo kmetijskih, gozdnih zemljišč, kmetij: 07 81 63 886; 07 81 63 887,
 • zadeve s področja zakona o vojnih veteranih, zakona o vojnih invalidih, zakona o žrtvah vojnega nasilja in zakona o izenačevanju možnosti invalidov: 07 81 63 886; 07 81 63 887.

V primeru nedosegljivosti na zgoraj navedenih telefonskih številkah, vas vljudno prosimo, da pokličete na telefonsko številko upravne enote 07 81 63 870 oziroma uporabite tretjo možnost naročanja, to je naročanje po elektronski poti. 

    3. po elektronski poti ves čas, in sicer na elektronski naslov: ue.sevnica@gov.si.

V primeru naročanja po elektronski poti na zgoraj navedeni elektronski naslov vam svetujemo, da v sporočilu napišete za kakšno storitev (pridobitev dokumenta, postopek, …) se želite naročiti in svoje kontaktne podatke, kamor želite biti obveščeni o terminu.  

V primeru, da zaradi prevelikega števila telefonskih klicev vašega  telefonskega naročila ne bomo mogli sprejeti, bomo najpozneje v naslednjih dveh delovnih dneh vrnili klic na telefonsko številko, s katere bomo prejeli vaš klic, ali  pa vam bomo po elektronski poti sporočili dan in uro naročila, če boste sporočili elektronski naslov. 

Naročili vas bomo na dan in uro, ki ju boste predlagali; če pa to ne bo mogoče, pa na prvi prosti termin.

V primeru, da ob dogovorjenem času ne boste prišli in tega ne boste sporočili, vas nismo dolžni znova naročati.

Če vas ob dogovorjenem času ne bomo mogli sprejeti, vas bomo o tem nemudoma obvestili in določili  nov dan in uro.

V primeru, da se ne boste naročili, vam samo zaradi tega ne bomo odrekli  možnosti vložitve vloge v poslovnem času.

Podatke o osebnem imenu in kontaktne podatke naročenih strank bomo izbrisali po poteku 15 dni od dneva, določenega za obravnavo.

Vabimo vas, da svojo vlogo, če je le mogoče oddate preko državnega portala eUprava, po e-pošti na naslov: ue.sevnica@gov.si ali po navadni pošti: Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica.

V primeru neposrednega prihoda k organu pa vas prosimo, da upoštevate vse trenutno aktualne ukrepe za zajezitev širjenja nalezljivih bolezni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Zahvaljujemo se vam za strpnost in sodelovanje.