Skoči do osrednje vsebine

Natečaj Constructive Alps v znamenju prenove – rok za prijavo 14. januar 2022

Švicarska konfederacija in Kneževina Lihtenštajn že šestič razpisujeta natečaj za mednarodno arhitekturno nagrado za trajnostno gradnjo in prenovo v Alpah »Constructive Alps«, z nagradnim skladom v višini 50.000 evrov.

Logotip Alpske konvencije - V Alpe po navdih

Logotip Alpske konvencije - V Alpe po navdih

Žirija k sodelovanju vabi arhitektke, arhitekte ter investitorke in investitorje, katerih projekti gradnje ali prenove na območju Alpske konvencije,  izvedeni med letoma 2017 in 2021, prispevajo k uresničitvi podnebnega cilja »neto nič emisij«. Iščejo se zgledni primeri prenove, novogradnje ali razširitve: stanovanjskih stavb, javnih objektov – občinskih stavb, bolnišnic, objektov spadajočih h kulturni (gledališča, muzeji in drugo), k energetski (npr. skupnostne elektrarne) ali k prometni infrastrukturi (železniške in avtobusne postaje), vse do gradenj, ki služijo kmetijskemu in/ali turističnemu namenu.

Tokratno vodilo se glasi: »Prenoviti in oplemeniti je podnebju prijazneje kot porušiti.« Prav zato bo v okviru šeste izvedbe natečaja v ospredju predvsem prenova.
Strokovna žirija bo projekte ocenjevala v skladu s štirimi kriteriji in načelom »neto nič«.

Projekte se bo ocenjevalo preko ekološkega, ekonomskega, družbenega in arhitekturnega vidika.  

Pri vprašanju kako objekti prispevajo k ekološki razumnosti, in sicer z vidikov konstrukcije in rabe bodo imeli pomembno vlogo merljivi podatki. Pomembni bodo  zlasti energijski kazalniki, kakor tudi umeščenost objekta v prostor in njegova povezanost z omrežji oziroma sistemi podnebju prijazne mobilnosti.

Pri ekonomskem vidiku se bo ocenjevalo, kako projekt prispeva k smotrnem usklajevanju stroškov z namenom in načinom oziroma načini rabe.  Ekonomski vidik bo igral pomembno vlogo tudi pri opazovanju vključenosti materialov in izvajalk ter izvajalcev strokovnih del iz regije v sam projekt.

Družbeni vidik bo zajemal vprašanja:  Kako projekt prispeva k izboljšanju kakovosti bivanja ljudi na njihov matičnih lokacijah in v globalnem okviru? Katera oblika bivanja zagotavlja najvišjo stopnjo kakovosti življenja z vidika kar se da majhne porabe površine?

Pri arhitekturnem vidiku bo pomembno, kako  objekt prispeva k arhitekturi z vidika estetike.

Natečaj bo tudi tokrat potekal v dveh krogih. Izpolnitev obrazca na spletni strani natečaja predstavlja prvi korak k sodelovanju v prvem krogu. Skrajni rok za oddajo omenjenega spletnega obrazca je 14. januar 2022. Žirija bo za sodelovanje v drugem krogu po skrbnem pregledu natečajnih prispevkov izbrala 25 projektov, ki si jih bo spomladi 2022 ogledala tudi na vsakokratni lokaciji. Podelitev nagrad bo na sporedu v mesecu septembru 2022, na prireditvi »Podnebni teden« (Klimawoche) v švicarskem Brigu. Prodorne in predvsem zgledne konceptualne zasnove bodo predstavljene na potujoči razstavi, ki bo v okviru niza prireditev in dogodkov na temo gradnje in arhitekture gostovala po vseh državah alpskega loka, glas o njih pa bo razširjan tudi onstran meja alpskega prostora.