Skoči do osrednje vsebine

Minister Vizjak ne krši zakona in ne skriva seznamov

V današnjem članku na spletnem portalu necenzurirano.si novinar Tomaž Modic z zavajajočim naslovom »Minister Vizjak skriva, kateri vplivneži so ga obiskovali« zapiše, da minister »krši zakon in ne želi razkriti seznama obiskovalcev.«

Ministrstvo za okolje in prostor stike, ki jih je potrebno prijavljati kot lobistične, skladno z zakonom javlja Komisiji za preprečevanje korupcije in so javno objavljeni na spletni strani. 

Zahtevo za seznam vseh obiskovalcev je pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja na MOP zavrnila, saj iz seznama ni razvidno kdo so javni uslužbenci, funkcionarji in poslanci, za katere ne velja izjema varstva osebnih podatkov. Minister in državna sekretarja seveda lahko sprejmeta ne le javne uslužbence, funkcionarje ali poslance, pač pa kogarkoli in nenazadnje to tudi ni neobičajna praksa, kajti delo v ministrstvu ni osredotočeno le na državne organe,  javne uslužbence, funkcionarje in poslance, pač pa tudi na širšo javnost in posamezne fizične osebe, ki so lastniki varovanih osebnih podatkov. Le zgolj zato, ker pa so bile te osebe obiskovalci ministrstva,  ministra ali državnih sekretarjev, pa fizičnim osebam, ni mogoče odreči pravice do zasebnosti in do varstva osebnih podatkov. 

Zapisi v dnevniku obiskovalcev vsebujejo ime in priimek obiskovalcev ministrstva, vrsta in številka identifikacijskega dokumenta, razlog vstopa in pa čas prihoda ter odhoda obiskovalca.  Ime in priimek,  s podatkom o vrsti in številki identifikacijskega dokumenta,  predstavljajo varovane osebne podatke, na podlagi katerih so te osebe določljive. Z razkritjem tovrstnih podatkov bi prišlo do razkritja varovanih osebnih podatkov in kršitev določb Zakona o varstvu osebnih podatkov in Uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Ker  glede na dejansko  izpolnjeno vsebino dnevnika obiskovalcev po določbah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja,  ne gre za javno dostopne podatke po 1. ali  2. alineji 3. odstavka (odst.)  6. člena ZDIJZ, to je za podatke o porabi javnih sredstev, za podatke povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca ali za podatke glede emisij v okolje, odpadkov, nevarnih snovi, podatke iz varnostnega poročila in  druge podatke po Zakonu o varstvu okolja, vlogi za dostop do podatkov o obiskovalcih ministra in državnih sekretarjev, ni bilo mogoče ugoditi. Po določbi 3. točke 1. odst.  6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja namreč organ zavrne vlogo za dostop do informacij javnega značaja v primeru, če se zahteva nanaša na osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Objava članka  Necenzurirano.si - Minister Vizjak skriva, kateri vplivneži so ga obiskovali je pristranska in ne povzema celotne odločitve, izdane v stvari sami.