Skoči do osrednje vsebine

Minister Vizjak nagovoril udeležence dogodka v Glasgowu o čezmejnih vodah in mokriščih

Minister mag, Andrej Vizjak nagovoril udeležence na hibridnem dogodku Čezmejne vode in mokrišča: od blaženja do prilagajanja podnebnim spremembam, ki ga organizirala Slovenija v okviru Vodnega paviljona. Paviljon je prvič postavljen ob zasedanju konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) v Glasgowu, Združenem Kraljestvu.

Današnje čezmejne odločitve o vodah in mokriščih oblikujejo našo prihodnost

Paviljon organizira Mednarodni Stockholmski inštitut za vode (SIWI) v sodelovanju s številnimi partnerji in je organiziral dogodke vsak dam od začetka zasedanja Podnebne konvencije. Namen dogodka je bil čezmejno sodelovanje pri ukrepanju, upravljanju, ohranjanju in rabi vodnih virov in mokrišč. Uvodno je minister izpostavil pomen doseganja tako podnebnih kot biodiverzitetnih in ciljev trajnostnega razvoja na vseh ravneh, ter pri tem pomen vode in mokrišč posebno v okviru SI predsedovanja ter novoustanovljeno Biosferno območje Mura-Drava-Donava, ki lahko vzorčno pokaže kako globalne in EU cilje dosegati na konkretnem območju, ki obsega 930.000 hektarjev ob 700 kilometrih rečnega toka Mure, Drave in Donave, je največje rečno biosferno območje v Evropi. Sledili so povabljeni govorci, ki so izpostavili vlogo in pomen TBR MDD - (Aleksander Koren), Ramsarske konvencije (Martha Roja Urrego), čezmejnih povodij in predvsem mokrišč (Jane Madgwick) ter praktične, konkretne ukrepe na primeru bazena reke Nil (Lilian Nygaea).

Govorniki so poudarili, da današnje čezmejne odločitve o vodah in mokriščih oblikujejo našo prihodnost.

V zaključku je Katja Vrtovec, ki je dogodek moderirala povzela ključno vlogo mokrišč pri blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam, zmanjševanju tveganja nesreč ter ohranjanju biodiverzitete.

Poudarila je, da brez zaustavitve izgube mokrišč in hitrega pospeševanja njihove obnove ne bomo mogli izpolniti niti ciljev Pariškega sporazuma niti ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov ter, da so čezmejna mokrišča obsežne rešitve, ki temeljijo na naravi (Nature Based Solutions), in obenem zagotavljajo številne okoljske, družbene in gospodarske koristi. Pri tem je izpostavila nujnost čezmejnega sodelovanje v zvezi s čezmejnimi mokrišči in skupnimi vodnimi sistemi ter vlogo lokalnih skupnosti.

Govorniki so jasno ponazorili, da lahko današnje čezmejne odločitve o vodah in mokriščih oblikujejo našo prihodnost.

Posnetek dogodka Čezmejne vode in mokrišča: od blaženja do prilagajanja podnebnim spremembam