Skoči do osrednje vsebine

Ministri EU za trgovino o reformi Svetovne trgovinske organizacije in izboljšanih odnosih z ZDA

V četrtek, 11. novembra 2021, je v Bruslju potekalo redno zasedanje Sveta za zunanje zadeve v sestavi ministrov, pristojnih za zunanjo trgovino. Osrednji temi zasedanja sta bili reforma Svetovne trgovinske organizacije (WTO) s pripravami na bližajočo se 12. ministrsko konferenco WTO ter trgovinski odnosi med EU in ZDA. Zasedanje je vodil predsedujoči minister Zdravko Počivalšek.

Ministri so razpravljali o najnovejšem dogajanju v zvezi s procesom reforme WTO, pa tudi o stanju priprav na 12. ministrsko konferenco WTO, zlasti o možnih rezultatih. Minister Zdravko Počivalšek je uvodoma izpostavil, da iz preteklih razprav izhaja strinjanje držav članic, da bi Evropska unija morala prevzeti vodilno vlogo pri reformi WTO. »Uspeh decembrske ministrske konference bo pomemben za potrditev osrednje vloge WTO v multilateralnem trgovinskem sistemu,« je poudaril.

V razpravi o trgovinskih odnosih med EU in ZDA so se ministri seznanili z aktualnim dogajanjem in obeti za prihodnje sodelovanje s partnerji iz ZDA. Predsedujoči je najprej pozdravil junijsko potrditev dogovora med EU in ZDA o tesnem sodelovanju kot partnerjev in zaveznikov ter dodal: »Sodelovanje z ameriško administracijo je intenzivno in že prinaša rezultate – ustanovitev sveta EU-ZDA za trgovino in tehnologijo, premirje v sporu v zvezi z Airbusom in Boeingom, zadržanje trgovinskih sporov v zvezi s carinami na jeklo in aluminij.« »Novoustanovljeni svet za trgovino in tehnologijo je zelo potrebna politična platforma za strateško čezatlantsko razpravo in ključno orodje za oblikovanje pozitivne agende z ZDA,« je poudaril minister Počivalšek.

Ministri držav članic so pozdravili nedavne pozitivne korake ter hkrati pozvali k previdnosti in nadaljevanju dela za dokončno razrešitev odprtih vprašanj. Opozorili so, da je treba preprečiti nastanek novih sporov oziroma ovir. Želijo si odločnega prizadevanja za napredek pri pozitivnem, v prihodnost usmerjenem čezatlantskem programu. Poudarili so tudi, da spodbujajo Komisijo, da v prihodnje intenzivno sodeluje z ameriško administracijo. Kot ključni sestavni del pozitivne agende je bilo poudarjeno sodelovanje med EU in ZDA pri reformi WTO ter pripravah na 12. ministrsko konferenco WTO.

V razpravi s trgovinsko predstavnico ZDA Katherine Tai so ministri poudarili pomemben napredek v čezatlantskih odnosih, dosežen po junijskem vrhu EU-ZDA. Strinjali in zavezali so se, da bodo na tej podlagi gradili dalje ter se spopadli s skupnimi izzivi, tako na bilateralnem kot multilateralnem področju, vključno s prihajajočo ministrsko konferenco WTO.

Minister Počivalšek je pred predstavitvijo poročila komisije o izvajanju poudaril: »V zadnjih letih se povečuje število trgovinskih sporazumov, hkrati pa se pomembno spreminja globalno okolje trgovinske politike. Zato se moramo posvetiti zagotavljanju učinkovitega izvajanja in spoštovanja teh sporazumov. To je pomembno za naša podjetja in tudi za državljane in državljanke, da se prepričajo v koristi, ki jih prinašajo trgovinski sporazumi. To je naša skupna naloga.« Komisija je predstavila poročilo in pozvala k nadaljevanju dobrega skupnega dela z državami članicami. Poročilo ponuja posnetek razvoja preferencialne trgovine EU v letu 2020, proučuje 37 glavnih trgovinskih sporazumov ter povzema rezultate izvajanja in dejavnosti izvrševanja v letu 2020 in prvi polovici leta 2021.